Ett ståndsmässigt hus för en brukspatron

Läget är centralt, minst sagt. Men samtidigt är det ett hus som är tämligen okänt. Jag tänker på det vackra hörnhuset vid Drottninggatan-Knäppingsborgsgatan som går under benämningen det von Leesenska-Ribbingska
huset.


28 februari 2004 15:18
Huset ritades av arkitekten Theodor Glosemeyer och stod färdigt i början av 1860-talet. Byggherre var Jacob von Leesen, brukspatron vid sockerbruket Gripen, ett kvarter därifrån.
Jacob von Leesen kom från Hamburg och hade i slutet av 1820-talet tillträtt tjänsten som sockermästare vid Gripen. Ett tiotal år senare tog han över bruket efter sin morbor, Didrik Reder.
Familjen von Leesens bostad var under en period det vi i dag kallar för sockermästarens hus.
Nästa adress var det vackra hörnhuset vid Drottninggatan. På 1860-talet bosatte sig von Leesen på sin egendom Krusenhof. Då hade han omvandlat sockerbruket Gripen till ett aktiebolag och köpt upp värste konkurrenten, sockerbruket Planeten. Det senare lades ned efter några år.
I den lokala historien har Jacob von Leesen gjort sig känd som fi lantrop och stor donator, bland annat till stadens vattenledning och stadens skolor. I dag är huset märkt som byggnadsminne och ägs av Malmstaden. Hyresgäst sedan ett par år är kommunen med de tre socialkontoren Berget, Öster-Lindö och Nordantill.
Under flera decennier ägdes huset av släkten Ribbing. Och det finns en sägen om att fru Thyra Ribbing eller någon annan går igen. Vi får höra om tavlor som har ramlat ned, oförklariga våta fl äckar på golven och konstiga ljud från vindsvåningen.
? Nu verkar hon ha accepterat att vi är här, säger Elisabeth Jonsson, chef för Bergets socialkontor.
Thyra Ribbing bestämde att huset skulle övergå till Televerket vid sin död.
Så skedde också i mitten på 1970-talet.
Men det var under Televerket som det genomfördes en omfattande ombyggnadn till kontor. Trots att en del kakelugnar, spegeldörrar och dörröverstycken är i original, känns det en gång så ståndsmässiga gamla huset något sönderrenoverat.
Typiskt 70-tal alltså.
Men fasaden är välbevarad, underhållen och vacker.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!