Lotorps-
metoden
lyckad för
Göran

KOL-patienten Göran har gått från mörkret till ljuset sedan han började behandlas med Lotorpsmetoden.

27 oktober 2005 04:00
Få artiklar har väckt sådan uppmärksamhet som NT:s reportage om Lotorpsmetoden förra veckan. Ett 30-tal personer hörde av sig till Finspångsredaktionen på telefon och mejl.
NT går nu vidare och berättar om KOL-patienten Göran Karlsson, 72, som regelbundet får hjälp av massageterapeuten Janne Karlsson. Göran Karlsson ser Lotorpsmetoden som ett bra komplement till traditionell sjukvård och medicinering.
- Det är stor skillnad hur jag mår nu och när jag började åka till Lotorp och få massage var tredje vecka. Jag var först skeptisk, men nu är det som att komma från mörkret till ljuset.
Metoderna som Lotorpsmetoden bygger på är inte unika. Hemligheten är kombinationen av massage och andningsövningar. Genom att stimulera, massera och jobba med bröstkorg, andning och magmuskler får Janne Karlsson patienterna att tömma lungorna.
- Han börjar med att massera ryggen och fortsätter med midjan, diafragman och bröstkorgen. Första gången jag fick massage gjorde det ont. Kroppen kändes stel som en plåtkabin.
Den gamle byggnads- och träarbetaren Göran Karlsson är sjukpensionär sedan snart 20 år tillbaka och har diagnosen KOL. Under yrkesåren rökte han pipa och jobbade en period med att täta husväggar med fogskum. Skummet visade sig framkalla astma, emfysem och kronisk bronkit trots att det till en början ansågs ofarligt.
- Vi uppmanades att dricka mjölk, men det gjorde bara slemmet tjockare.
Göran Karlsson liknar sjukdomen med att en vanlig människa tvingas andas genom ett halmstrå. Starka dofter och parfymer gör att det känns som om lungorna drar ihop sig och ett spjäll stängs i halsen. Förr kunde han stå och hosta slem halvtimmesvis. Numera kan det gå tio dagar mellan hostattackerna samtidigt som nattsömnen successivt blivit bättre.
Under ett års behandling med Lotorpsmetoden har Göran Karlssons genomsnittliga lungkapacitet ökat med 50 enheter (från 270 till 320 enligt PEF-värdena) Lungkapacitet mäts i liter per minut. En frisk människa blåser mellan 500-700 liter luft per minut.
KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, permanent luftrörsinflammation (kronisk bronkit).
Orsaken till KOL är nästan uteslutande rökning. Luftföroreningar och allergi kan ha en begränsad, bidragande effekt.
Symtomen börjar oftast med ständig så kallad rökhosta och upphostning av slem.
Den förlorade lungfunktionen kan inte återvinnas.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!