Anmälningar om våldtäkt och personrån ökade

Våldtäkter, personrån och narkotikabrott var bland de brott som ökade mest i anmälningsgrad under 2019, visar preliminär statistik från Brå.

Även antalet anmälda sprängningar ökade kraftigt gentemot föregående år.

16 januari 2020 10:44

Totalt anmäldes cirka 1,54 miljoner brott hos polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och andra brottsutredande myndigheter under 2019, vilket är samma nivå som föregående år.

Skadegörelsebrott (+8 procent) och narkotikabrott (+6 procent) var de kategorier som ökade mest under året. Likaså ökade anmälningarna om sprängningar, allmänfarlig ödeläggelse, kraftigt. Från 162 anmälningar 2018 till 257 anmälningar 2019 (+ 58 procent).

Antalet våldtäktsanmälningar ökade under 2019 med 6 procent, till 8 350. En tredjedel av de anmälda våldtäktsbrotten mot kvinnor avsåg brott av närstående i en parrelation.

Antalet anmälda personrån under 2019 ökade med 12 procent, till 7 640 anmälningar. Allra mest ökade rånanmälningarna mot barn – med 587 brott, motsvarande en ökning på 31 procent.

Misshandelsbrott ökade något (+2 procent) i anmälningar under året, och uppgick till totalt 83 900 under 2019. Även gällande anmälningarna om misshandel ökade de mest för brott mot barn (+7 procent).

Anmälningar om bedrägeribrott var den kategori som minskade mest i antal under året (-6 procent). Likaså minskade anmälningarna om bostadsinbrott markant (-14 procent).

Eftersom statistiken endast omfattar anmälda brott ger den ingen bild av det totala antalet brott i Sverige, påpekar Brå. Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld under året publiceras 31 mars.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marc Skogelin/TT