Aktivistens advokat: Vi kommer att överklaga

Aktivisten Elin Ersson, som hindrade ett flygplan från att lyfta, fälls av Göteborgs tingsrätt. Men hon planerar att driva målet vidare.

Vi delar inte tingsrättens bedömning och kommer att överklaga domen, säger hennes advokat Tomas Fridh till TT.

18 februari 2019 08:54

Elin Ersson vägrade att sätta sig i sin stol på ett plan på Landvetter flygplats för att försöka hindra en utvisning till Afghanistan. Pojken som Ersson ville hjälpa med sin aktion var dock inte med på planet. Den utvisning som skulle genomföras med det aktuella planet gällde en medelålders man som avtjänat ett fängelsestraff.

Tingsrätten anser att hon, genom att inte lyda uppmaningarna att sätta sig ner, gjort sig skyldig till brott mot luftfartslagen. Den anser däremot inte att hennes handling ska ses som grov. Hon döms därför till 60 dagsböter. För henne motsvarar det 3 000 kronor.

En förväntad dom

Åklagaren James von Reis yrkade på 14 dagars fängelse i sin plädering. Men han är nöjd med domslutet.

Det var en förväntad dom, jag är nöjd. Jag kan köpa att tingsrätten dömer till böter och inte till fängelse, säger han till TT.

Försvaret är av en helt annan uppfattning.

Åklagaren har målat med breda penseldrag, men tittar man i detaljer håller det inte. Man måste kunna tala om exakt när ett straffrättsligt ansvar uppstår och det har åklagaren inte kunnat visa, säger Fridh till TT.

Han syftar på frågan om när ansvar inträder enligt luftfartslagen, där det talas om regler "under flygning". I rätten påpekade Tomas Fridh att planet stod på marken. Men rätten menar att lagen också måste omfatta när planet står på marken och personalen förbereder för start och hänvisar till förarbeten till lagen där det som exempel just talas om passagerare som inte vill sätta sig.

En ledamot i rätten var skiljaktig och anser att Elin Erssons handling ska uppfattas som en i förväg planerad manifestation som varit ett led i en politisk verksamhet. Därför borde straffet sättas till 14 dagars fängelse.

Nödvändiga befogenheter

Några som tar emot domen mot Elin Ersson med stor tacksamhet är Svensk Pilotförening.

Vår uppfattning är att passagerare är skyldiga att följa befälhavaren och att all personal alltid agerar på befälhavarens mandat, säger Rawaz Nermany, ordförande i Svensk Pilotförening.
En befälhavare blir ansvarig för flygplanet det ögonblick han eller hon går ombord. Det vore rimligt att befälhavaren samtidigt får alla nödvändiga befogenheter att upprätthålla säkerheten ombord.

Både pojken som Elin Ersson ville hjälpa och mannen på planet utvisades senare. Kriminalvården beräknade att händelsen på Landvetter orsakade en merkostnad på omkring 240 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jonas Dagson/TT