Åklagarna i högskoleprovsmålet JO-anmälda

Åklagarna i det uppmärksammade så kallade högskoleprovsmålet har JO-anmälts. De anklagas bland annat för brottsprovokation under utredningen.

10 oktober 2019 22:37

Det har varit många turer kring rättegången om det omfattande högskoleprovsfusket som skedde förra året. I mitten av juni i år stod det klart att hela förhandlingen måste tas om, eftersom juristdomaren i målet bedömts vara jävig på grund av uttalanden han gjort om fallet.

En av huvudpersonerna i målet krävde även att åklagarna skulle bytas ut, vilket inte överåklagaren på Ekobrottsmyndigheten gick med på, då hon ansåg att det inte förekommit något jäv.

Nu har en av de åtalade i fallet anmält de bägge åklagarna till Justitieombudsmannen, vilket även Folkbladet rapporterat om. Anmälaren listar flera punkter där han menar att det förekommit brister i utredningen. Anmälan är 30 sidor lång och omfattar bland annat påståenden om "missbruk av tvångsmedel", "felaktigheter i förhör" och "utebliven eller bristfällig dokumentation".

Anmälaren anser även att hans lillebror blivit utsatt för otillåten brottsprovokation och att åklagarna medvetet undanhållit bevisning från försvaret. Enligt anmälan har åklagarna vid Ekobrottsmyndigheten ha gjort sig skyldiga till dataintrång och grovt tjänstefel.

Den nya tingsrättsförhandlingen är planerad att hållas i januari nästa år.

Bakgrund: Högskoleprovshärvan

Medan högskoleprovet pågick som bäst den 14 april 2018 gjorde polisen tillsammans med Ekobrottsmyndigheten ett tillslag. Flera personer greps, som misstänktes ingå i ett nätverk som med hjälp av avancerad teknisk utrustning hade möjliggjort provfusk.

Polisen hade inlett ett intensivt spaningsarbete mot nätverket några veckor innan provet, efter ett tips.

I oktober samma år åtalades tre män, som tillsammans drivit firman HP-hjälpen som sålt fuskpaket till provdeltagare runt om i landet. Två andra män och tre kvinnor åtalades också för olika brott med koppling till verksamheten, liksom 23 personer som köpt fuskpaket av ligan.

I januari dömdes de tre huvudåtalade till fängelsestraff för bland annat grovt bokföringsbrott, skattebrott och medhjälp till osann försäkran, grovt brott. De 23 dömdes alla för osann försäkran, grovt brott. Eftersom juristdomaren bedömts som jävig ska dock hela huvudförhandlingen tas om.

Bland HP-hjälpens material fanns kundlistor med namn på ett stort antal ytterligare personer som köpt ligans fuskpaket, och dessa utreds nu vidare av polis och åklagare.

Källa: TT

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lisa Andersson/TT