Händelsen inträffade 2010. Kvinnan som skulle föda sitt första barn kom in till Vrinnevisjukhuset i Norrköping då förlossning bedömdes vara nära. När ett blodprov från barnet visade på ökad risk för syrebrist så beslutade personalen att göra ett försök med sugklocka.

När detta misslyckades kallades jourhavande läkare in och därefter beslutade man att göra ytterligare försök med sugklocka och tång. När även det försöket misslyckades beslutade man att utföra kejsarsnitt. Vid kejsarsnittet upptäcktes det att barnet låg på ett sätt som gjorde det omöjligt för kvinnan att föda vaginalt.

Efter förlossningen bedömdes barnet av barnläkare och fick sedan stanna med sina föräldrar. Dagen efter upptäcktes att barnet hade en stor blodansamling på huvudet direkt under skinnet. Barnet flyttades därför till barnklinik.

Nu, efter två år, har det visat sig att barnet fått en bestående skada och därför har chefläkaren beslutat att anmäla händelsen enligt lex Maria.

- Det är en jättetråkig och jätteolycklig situation, men vi kan inte se att det skulle kunnat hanteras på något annat sätt och därför har det inte föranlett någon ändring i vår handläggning, säger Karin Bergare, kvinnoklinikens verksamhetschef.