Det finns det också inom Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Tillsammans har motståndarpartierna totalt 21 mandat av 85 i fullmäktige.

När Folkpartiet diskuterade Hyresbostäders planerade, och nu mycket omdiskuterade bygget, inför beslutet i stadsplaneringsnämnden var sex ledamöter för och tre emot.

Artikelbild

När frågan nu diskuterats igen har ett par personer ändrat inställning. Nu är fem emot bygget, en för och tre har ingen särskilt stark åsikt vare sig för eller emot.

Var det förra beslutet dåligt genomtänkt?

- Nej, det tycker jag inte, men nu har vi diskuterat bland annat med Reidar Svedahl i Gruppen Rädda Strömparken, men också med andra personer. Den avgörande frågan, som vi har svårt att svara på, är varför det måste byggas just där.

- Det finns andra tomter i centrala stan, säger oppositionsrådet Mathias Sundin (FP), som nu vill att tomten görs om till grönområde.

Artikelbild

Om ni får samma fråga till exempel när det gäller området kring Hultet i Kneippen då?

- Vi har diskuterat igenom de olika planer som är på gång, bland annat Hultet, och vi har svårt att se att samma värden riskeras där som i Strömparken.

Artikelbild

På kommunfullmäktiges sammanträde på måndag anmäls Mathias Sundins motion om att Strömparksbygget bör bli en fråga för kommunfullmäktige, men någon diskussion om själva bygget kan det inte bli då.

Stadsplaneringsnämndens beslut om bygget har överklagats till länsstyrelsen.

Det lutar åt att kommunen väntar på länsstyrelsens beslut. Ger länsstyrelsen de överklagande rätt i att frågan borde ha avgjorts av kommunfullmäktige blir det så.

- Om inte kan fullmäktige fortfarande påverkar, menar jag. Om en majoritet i fullmäktige tycker det är olämpligt att bygga kan naturligtvis fullmäktige påverka, inte minst eftersom det är kommunens eget bolag, säger kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).