Detta mandelformade utseende gör att linsmoln vid flera tillfällen har blivit misstagna för flygande tefat, ufon. Linsmoln bildas av en vågrörelse i atmosfären som skapas när vinden blåser över en bergskedja. Luften tvingas stiga över berget och sjunker sedan igen på läsidan. Vid rätt stabilitetsförhållanden i luftlagren ovanför bergstoppen så blir denna våg ”fast” och kan fortplantas många mil nedströms berget. I nordvästvind över den svenska fjällkedjan är det rätt vanligt med linsmoln som fortplantar sig ner till ostkusten. Molnen får sin form genom att luften i vågrörelsen stiger upp mot vågtoppen och vattenångan i luften kondenseras. I vågdalen sjunker luften istället och molnet löses upp. Vi får alltså ett moln i varje vågtopp och trots luftströmningen så ligger molnen stilla. Är de atmosfäriska förhållandena rätt kan man ibland få linsmoln som staplar sig ovanpå varandra över en bergstopp. För dessa vackra molnkreationer gäller dock ”se, men inte röra”. Inuti dessa moln kan det vara mycket svår turbulens och att flyga genom dessa moln med flygplan eller helikopter rekommenderas inte!