Strålande tider, härliga tider, sa en alert Thor Modéen.

 

Christer Hultgren kan instämma, om än med viss försiktighet. Han är inte de yviga gesternas man. Men gläds givetvis åt en uppgång som smakar och som har inneburit att företaget återanställt nio av sina tidigare anställda.

 

- Vi har har jättemycket att göra just nu. Bland annat på grund av att den stora ordern på 10 miljoner kronor från Atlas Copco. Det här innebär samtidigt att vi måste se över vår maskinpark. I dagarna tecknade vi köpekontrakt för en flerfunktionsmaskin värd sex miljoner kronor och som levereras i november. Men den skulle vi vilja ha redan nu.

 

Som mest, arbetade 55 personer på CMW, när krisen kom 2008. I slutet av förra året låg personalnumerären på 25 man. Det såg dystert ut, men nuhar det vänt och nu jobbar 34 personer på företaget.

 

- I mars-april i år kunde vi börja skönja en uppgång. Sakta men säkert såg vi hur jobben kom in. Nu kör vi treskift, men det har hänt att vi även har kört helgskift för att kunna färdigställa jobben. Och på grund av den stora beläggning i vår nuvarande flerfunktionsmaskin, så har vi temporärt tvingats att gå över till de gamla metoderna, där arbetsmomenten görs på olika stationer i fabriken, säger Christer Hultgren.

 

Han nämner ordet stålbad och blickar tillbaka på raset under förra året.

 

- Det var tuffa tider. Plötsligt rasade orderingången rejält. Jag minns hur Atlas Copco, en av våra största kunder, meddelade oss att man skulle ta tillbaka all produktion. Och där stod vi med en ny maskininvestering, som hade kostat oss mångmiljonbelopp.

 

Som sagt Christer Hultgren är trots allt försiktigt och menar att man inte ska ropa hej förrän man är över bäcken.

 

- De senaste månadernas uppgång är glädjande och jag både hoppas och tror att det håller i sig. Men av erfarenhet vet jag att många, inför semestern, köper produkter på spekulation, vilket kan betyda att vi luras lite av den aktuella uppgången. Men å andra sidan så kan man ju se hur det ser ut bland övrig aktörer inom branschen, som vittnar om ett uppsving.

 

På frågan om företaget återigen kommer upp till 55 anställda, så svarar Christer Hultgren så här:

 

- Det tror jag absolut.