Kammarrättens dom i ärendet ska gälla - det har Regeringsrätten slagit fast. Det  innebär att Norrköpings kommun får avslag på sin ansökan om prövningstillstånd i ärendet.
Bakgrunden är att
i förra valet fick Sverigedemokraterna två mandat
i Norrköpings kommunfullmäktige, men när person efter person hoppade av och inga fler valda representanter fanns kvar, blev båda stolarna tomma.
Betalade 75 000
Kommunen beslutade att betala ut den fasta delen av partistödet, 75 000 kronor per år, men inte mandatstödet på 27 000 kronor per mandat, eftersom mandaten inte var besatta.
Det beslutet överklagade SD till länsrätten, som gav kommunen rätt. Men SD nöjde sig inte med det utan överklagade beslutet till kammarätten och fick rätt där. Då vände sig Norrköpings kommun till Regeringsrätten för att få ärendet prövat där.
I slutet av juli i fjol hörde SD:s ordförande i Norrköping av sig till kommunen och hänvisade till kammarrättens dom och ville ha pengarna insatta på partiets konto.
Jämför med SPI
Ordföranden förklarade då att partiet också anser sig ha rätt till platser i kommunens olika nämnder och jämför med Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, som också fick två mandat i fullmäktige, och har en ordinarie nämndplats och några ersättarplatser.
I samband med att kommunen vände sig till Regeringsrätten sa  kommunfullmäktiges ordförande Li Teske, (S), i en intervju till NT:
- Jag ser det ur Norrköpings och kommunfullmäktiges perspektiv. Vi måste ta ansvar för skattepengarna och de som inte har sina mandat besatta tycker jag inte ska ha mandatstödet.