? Vi arbetar mycket med frågan om att lösa det här logistiskt med att ha vaccinet på rätt ställe där vi har personal som kan vaccinera. Vi kommer i första hand att utnyttja vårdlokaler och vårdnära lokaler. Vi vill göra det här på ett effektivt sätt, men naturligtvis också på ett vård- och patientsäkert sätt, säger Anita Mohall, beredskapsöverläkare för Landstinget i Östergötland i en kommentar.

 

Vaccin till alla
Vaccin har beställts till alla innevånare och ska ges i två doser. För landstinget i Östergötland betyder det cirka 847 000 doser, till en kostnad av cirka 54,5 miljoner kronor.

Artikelbild

 Vi kan inte få vaccinet tidigare än i slutet av september, det kan vi inte påverka. Även om det redan har brutit ut en pandemi i världen så har vi har ingen epidemi här och vi har inget stort influensatryck i Östergötland,  säger Anita Mohall.