Två äldreboenden stängs

Nu är det klart vilka två äldreboenden som läggs ner och vilka som får vara kvar.

24 oktober 2012 11:38

Timmermannens äldreboende läggs ner, men Hallegården och Östergården får vara kvar. I stället utreds möjligheten att lägga ner Apelgården på Sandbyhovsområdet.
Efter ett utdraget sammanträde på onsdagsförmiddagen presenterade en enig vård- och omsorgsnämnd sitt beslut. Det är åtgärder som föranleds av att nämnden saknar 40 miljoner kronor till sina verksamheter nästa år.
I morgon införs intagningsstopp på Timmermannen i Hageby. De som bor där kommer att erbjudas lediga platser på andra äldreboenden.
Vård- och omsorgskontoret ska utreda en eventuell avveckling av Apelgården, som ligger på Sandbyhovsområdet. Det är helt i linje med det förslag som de borgerliga ledamöterna i nämnden lade fram inför sammanträdet. Ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet förklarade dock att Apelgården funnits med också i deras diskussioner.
Som det ser ut nu har nedläggningshotet mot Hallegården i Skärblacka och Östergården i Jursla undanröjts. Enligt förslaget från vård- och omsorgskontoret skulle nämnden ta ställning till en eventuell nedläggning av de båda boendena i december, men de skrivningarna togs bort ur beslutet.
En nedläggning av Timmermannen och Apelgården anses ge de besparingar som krävs.
Kommunalrådet Mona Olsson (V), som är ordförande i nämnden, var efter beslutet glad över att nämndens ledamöter kunnat bli eniga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
NT