Många omkomna i tågolyckor

Förutom Getåolyckan 1918 har flera svåra tågolyckor inträffat i Östergötland, bland annat 1875 i Linköping och 1975 i Norrköping.

1 oktober 2008 00:15

Järnvägsolyckan i Lagerlunda inträffade natten mot den 15 november 1875 på Östra stambanan vid Lagerlundaån mellan Malmslätt och Bankeberg i närheten av Linköping.

 

Olyckan räknas som den första riktigt allvarliga järnvägsolyckan i Sverige och påverkade det framtida säkerhetsarbetet.

 

Nio personer omkom när två nattåg kolliderade. Av tågen återstod bara skrot.

 

Vid tågolyckan på Norrköpings central den 15 maj 1975 omkom nio personer, varav fem elever från samma klass i Flodafors utanför Katrineholm

 

<p>Fakta Tågolyckor</p>

Några tågolyckor i Sverige med fem eller fler omkomna.

 

1875, 15 november, Lagerlunda, Linköping. 9 omkom.

 

1912, Malmslätt, Linköping. 22 omkom.

 

1917, Holmsveden. 11 omkom.

 

1918, 1 oktober, Getå. 41 omkom.

 

1928, 22 juni, Länninge i Bollnäs. 16 omkom.

 

1942, Tyringe. 5 omkom.

 

1947, 14 oktober, Edsvalla. 14 omkom.

 

1956, 13 januari, Ställdalen. 20 omkom.

 

1956, 28 mars, Akkavare. 16 personer omkom.

 

1965, Skultorp. 10 omkom.

 

1972, december. Järna. 5 omkomna.

 

1973, Farsta. 5 omkomna.

 

1975, Sya-Mjölby.15 omkom.

 

1975, 15 maj. Norrköpings central. Nio omkom.

 

1976, Helsingborg-Billeberga. 15 omkom .

 

1978, Nälden-Östersund. 10 omkom.

 

1980, Hinsnoret-Ornäs. 11 omkom.

 

1987, 16 november, Lerum. 9 omkom och 130 skadades.

 

1990, april, Sköldinge. 2 omkom och 53 skadades.

 

Till det ovanstående kommer en mängd tågolyckor där ingen har omkommit.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Börje Gavér