Fler swingerskvällar på Arbis - som byter namn

Och Skandiateatern kommer att återuppstå.

5 november 2013 09:14

Det blir fler swingerskvällar på Arbis, som byter namn till Bredgatan 54 och under våren kommer musikalen Rent att sättas upp på Skandiateatern.

Det gjorde Robin Karlsson klart tisdagens presskonferens på Arbis. Karlsson är bland annat fastighetsägare av gamla Arbisteatern och ordförande för Arbis nytta och nöje och det är de två organisationerna som gör stora förändringar.

– Arbis nytta och nöje ska inte längre hålla till i Arbisteatern utan vi kommer att flytta. Vi kommer sätta upp ungdomsmusikalen Rent på Skandiateatern. Musikalen kommer att användas som ett verktyg för att få in fler ungdomar och fler personer från andra kulturer in i kulturen, säger Robin Karlsson.

När musikalen har premiär på Skandiateatern är ännu inte klart. Arbis nytta och nöje kommer att arrangera flera evenemang på Skandiateatern under de sex månderna man hyr lokalen.

"Stillsam verksamhet"

Karlsson säger att de vill återuppliva lokalen och att man har en bra relation med fastighetsägaren.

– Det kommer vara en stillsam verksamhet. Det kommer inte bli några pubkvällar, öl och sprit eller sådär. Det kommer vara lugnt och stilla vid 22, säger Karlsson.

Arbis nytta och nöje kommer framöver ha kontor i de centrala delarna av Norrköping där hyran är billigare än på gamla Arbisteatern. Man kommer även att flytta delar av ungdomsorganistationen till Hageby.

– Planen är att vi i framöver ska söka oss ut till Hageby. Vi pratar just nu med Hyresbostäder om vilken lokal vi ska hålla till i. Där kommer vi att ha studio och repetitionslokal.

Swingerskväll två gånger i vecka

Gamla Arbisteatern, eller nu mera Bredgatan 54, kommer att abonneras ut för de som är intresserade. Klart är att swingersklubben Adam och Eva kommer att abonnera lokalens källare.

– De abonnerar kväll för kväll så jag vet inte exakt hur många kvällar i veckan det blir. Men i snitt två kvällar i veckan, säger Robin Karlsson.

Under de kvällar Adam och Eva abonnerar kommer även andra evenemang kunna arrangeras samtidigt då swingersklubben håller till i källaren.

"Grannarna kanske bryter ihop"

Fastighetsägaren Karlsson menar att Bredgatan 54 kommer att hyras ut till arrangörer som sysslar med kultur och nöje.

– Lokalen måste vara ekonomiskt gångbar och då måste vi hyra ut den till de som är intresserade. På Bredgatan 54 kan det husera vad som helst så länge det har koppling till kultur och nöje, säger Karlsson.

Både swingersklubben och Skandiateaterns verksamhet gjorde lokalernas grannar upprörda.

– Vi får se hur det känns. Grannarna kanske bryter ihop. Vad vi än gör kommer någon alltid att störa sig, säger Karlsson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!