Klimatskeptikerna sågar forskarnas prognoser

Nästan alla klimatforskare menar att människan håller på att förändra jordens klimat. Men några går på tvären. Stockholmsinitiativets klimatskeptiker underkänner prognoserna och menar att de förändringar som påvisats är naturliga.

12 februari 2013 00:00

NT:s serie Klimatresan har i tolv artiklar gjort nedslag på bland annat Island och i Arktis med anledning av debatten om ett förändrat klimat. Krympande glaciärer och isbjörnar som flyr de smältande polarisarna är fall som uppmärksammats.

Alla är dock inte övertygade om att det finns något allvarligt klimathot. Pensionerade meteorologen Tage Andersson i Norrköping är en av skeptikerna:

- Svenska medier jagar i flock och släpper
i stort sett bara fram en åsikt. Nu pratas det om en ökning av jordens medeltemperatur på fyra grader inom femtio år. Men det var bara ett löst antagande som Världsbanken gjorde. En sådan ökning förutsätter ett osannolikt våldsamt trendbrott från de 0,7 grader som temperaturen ökat sedan början av 1900-talet.

Koldioxiden viktig för växtligheten
Tage Andersson skriver ofta på Stockholmsinitiativets blogg, en knutpunkt för de så kallade klimatskeptikerna i Sverige. Ett genomgående drag hos debattörerna är att de tvivlar på prognoserna om kraftiga temperaturhöjningar, och att de lyfter fram naturliga orsaker till de förändringar som trots allt påvisas, som ökningen av koldioxid i atmosfären.

- Den koldioxid vi producerar tillför atmosfären nio miljarder ton kol varje år. Det är mycket, men det naturliga utbytet mellan atmosfären och jordytan uppgår till drygt 200 miljarder ton, hävdar Tage Andersson som tillägger att koldioxid också är en nyttig gas, nödvändig för växternas fotosyntes.

Mer koldioxid gynnar växtligheten. Han ser inte uppvärmningen som historiskt unik. Tidigare har det förekommit många värmeperioder och klimatet har aldrig varit konstant, påpekar han.

- Man lägger krutet på fel saker. Ett viktigare miljöproblem att lösa är världsfattigdomen. Att se till att de fattiga länderna får det drägligare så att de förmår förbättra sin miljö. De är inte hjälpta av att vi minskar våra koldioxidutsläpp så att en eventuell uppvärmning blir mindre om hundra år.

Han är också skeptisk till sin gamla arbetsgivare SMHI och andra meteorologiska institut i världen som han menar har hakat på klimathysterin och inrättat speciella avdelningar som överdriver riskerna.

Greenpeace påverkar klimatpanelen
Ingemar Nordin är en annan stridbar klimatskeptiker, och en av dem som driver Stockholmsinitiativets blogg. Han är professor på Linköpings universitet och vetenskapsteoretiker, och har också profilerat sig som nyliberal debattör.

Han är starkt kritisk till den höga vetenskapliga status som FN:s klimatpanel (IPCC) fått, en instans som är vägledande för bland annat Sveriges miljöpolitik.

- De har skaffat sig ett rykte de inte förtjänar. IPCC har blivit alltmer politiserat. En stor del av författarna till panelens rapporter är aktiva i Greenpeace och Världsnaturfonden. De här alarmisterna refererar till varandra och blundar för studier som motsäger deras budskap om en accelererande uppvärmning.

Men är du inte själv styrd av dina egna politiska värderingar?

- Vi är alla människor, men jag engagerar mig inte som liberal utan som vetenskapsteoretiker.

Miljörörelsens mål - ett grönt Utopia?
Ingemar Nordin medger att vissa förändringar är påvisbara, som att glaciärerna minskar och att temperaturen stigit något under de senaste hundra åren. Men enligt honom kan människans roll i detta inte bevisas, utan förmodligen har det naturliga orsaker.

Just nu är det dock inte politiskt gångbart att ifrågasätta klimathotet. I dag kan man bygga karriärer på den globala uppvärmningen, medan forskare som går på tvären riskerar att bli utan anslag, hävdar han.

Även miljörörelsen har fått ett användbart redskap, enligt Ingemar Nordin:

- För dem kan klimatfrågan vara ett led i att långsiktigt avveckla industrisamhället och skapa någon sorts grönt Utopia.

Stockholmsinitiativet

Stockholmsinitiativet är en ideell förening som driver bloggen The climate scam (klimatbluffen). Den har blivit ett forum för svenska klimatskeptiker, personer som ifrågasätter uppfattningen om ett framtida klimathot till följd av en mänskligt orsakad global uppvärmning.

Så här beskriver föreningen med egna ord sin hållning i klimatfrågan:

Klimatet har ständigt förändrats och sentida förändring är odramatisk.

Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.

Den pågående och planerade klimatpolitiken har katastrofala biverkningar som miljöförstöring, svält och fattigdom som främst drabbar världens fattiga.

Politiska klimatmål är meningslösa eftersom uppfattningen att klimatet kan låta sig styras eller kontrolleras saknar vetenskapligt stöd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Ekfeldt