Försörjningsstödet en dyr utgift för Norrköping

Norrköpings kommun ligger bland topp fem när det gäller kostnaden per kommuninvånare för försörjningsstöd, eller socialbidrag som det ofta kallas.

22 september 2012 10:29

I år har Norrköping månad för månad legat på fjärde eller femte plats på listan. Bara Södertälje, Malmö, Eskilstuna och Göteborg har haft högre kostnader per invånare. I januari låg Landskrona några kronor över Norrköping.

I juni i år var det drygt 3 000 hushåll som helt eller delvis behövde socialbidrag för sin försörjning. Den enskilt största gruppen var ensamstående män utan barn. Näst största gruppen var ensamstående kvinnor utan barn.

En ensam vuxen kan få pengar till hyra och så 3 840 kronor att leva på.

Mindre än beräkningarna
Om det är mycket eller lite pengar kan man ha olika uppfattning om. Det är över tusenlappen mindre än Konsumentverkets beräkningar av vad man behöver för ett rimligt liv. Då har verket ändå inte räknat med några pengar till exempelvis resor, julklappar, presenter, hälso- och sjukvård och glasögon.

För den som tillfälligt behöver försörjningsstöd och har välfyllda garderober och skåp är det förstås en annan sak än för den som länge levt på en väldigt låg ekonomisk nivå.

Under 90-talet var behovet av försörjningsstöd mycket stort i Norrköping. Sedan sjönk det, men för några år sedan började det öka igen.

- Våren 2008 började vi redan märka lågkonjunkturen som konstaterades sedan på hösten genom att antalet ungdomar som blev kvar hos oss ökade, säger Yvonne Thilander på arbetsmarknadskontoret.

Generösa mot studerande
Ungdomar brukar annars komma in och gå ut igen ganska snabbt om de har utbildning. För dem som inte har gymnsieutbildningen är det betydligt svårare att få jobb.

Generellt har du inte rätt att få försörjningsstöd och plugga in gymnasiekompetens samtidigt. Du ska ta studiemedel.

- Men vi är generösa med att låta människor få pröva på att studera, säger Yvonne Thilander.

Kostnaden är hög i Norrköping, men inte i relation till arbetslösheten, tycker hon. Hon kan inte se att Norrköping är frikostigare än andra kommuner. Om det fanns jobb skulle behoven och kostnaderna minska.

Dämpad ökningstakt
Det har länge funnits krav på dem som söker försörjningsstöd. Det gör det fortfarande. Men nu ställs också mera krav på verksamheterna människor går in
i, tycker Yvonne Thilander. Det ska vara verksamheter som verkligen för människor närmare arbetsmarknaden och inte bara håller dem sysselsatta. Därför har en rad verksamheter, som Reko och arkivdata, skrotats till förmån för andra typer av projekt.

Just nu ser ökningstakten av försörjningsstödet ut att ha dämpats. I årets budget finns 280 miljoner till försörjningsstöd och som det ser ut nu kommer pengarna att räcka. Kanske blir det några miljoner över.

<p>Försörjningsstödet</p>

I juli var det 3 083 hushåll i Norrköping som fick försörjningsstöd. Av dem var 1 112 hushåll med barn och 632 var ungdomar.

Den enskilt största gruppen är ensamstående män utan barn. Därefter kommer ensamstående kvinnor utan barn. Gifta eller sammanboende med barn kommer sedan. Den gruppen utgörs till 85 procent av utrikes födda personer.

I år har en ensamstående vuxen rätt till bostadskostnad och 3 840 kronor i månaden att leva på. Pengarna ska räcka till mat, kläder, skor, hygien, hemförsäkring, förbrukningsartiklar, telefon, tv-licens.

Vid behov kan en person få extra pengar, till exempel till tandvård.

Under hela förra året var det 5 856 hushåll som fick beslut om försörjningsstöd. Kostnaden för kommunen var 241 miljoner kronor, om man inte räknar med introduktionsersättningen för nyanlända flyktingar . Det var 44 procent mer än 2007 när försörjningsstödet kostade 167 miljoner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall