Amerikansk "fuletanol" hot mot Agroetanol

Agroetanol gick 130 miljoner back 2011. Nu kan ett politiskt förslag, som öppnar upp för amerikanska konkurrenter, ställa till med fler svårigheter för fabriken.

10 juli 2012 07:33

Fram till nu har den etanol som använts i Sverige varit skattefri. Dessutom har det funnits krav på att den ska vara odenaturerad, det vill säga ren och inte utblandad med till exempel bensin. Det pratas om fin- och fuletanol.

Det förslag som regeringen lagt fram innebär också att oljebolagen måste blanda i tio procent etanol i bensinen. En sådan så kallad kvotplikt får negativa konsekvenser för marknaden, enligt Alrik Sundrup, näringspolitiskchef på Lantmännen, som äger Agroetanol. Detta eftersom det finns en koppling mellan nationella regler och internationella sådana.

- Om vi går över från skattebefrielse till kvotplikt tas kravet som finns i dag, på ren etanol bort och öppnar upp för amerikansk etanol. Den är nämligen blandad.

I praktiken innebär detta att den etanol som gör minst klimatnytta, men är billigare, blir fullt legitim att använda även i Sverige. Den rena etanol som produceras i Norrköping bidrar till hälften så mycket klimatutsläpp som sin amerikanska motsvarighet. Två tredjedelar av världens etanol tillverkas i dagsläget i USA och konkurrensläget riskerar att bli värre.

- Det försämras drastiskt om vi får politiska beslut som är helt uppåt väggarna. Ingen kommer våga sig in i branschen om man inte lyssnar på oss som är den absolut största producenten i Norden, säger Alrik Sundrup.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!