Protest mot datalagring

Under parollen "ropen skalla, privatliv åt alla" samlades 1 maj ett 30-tal ungdomar för att protestera mot det nya datalagringsdirektivet.

1 maj 2012 21:11

- Alla ni som är här i dag och som bär mobiltelefon, kan registreras från och med i dag, skriker Torbjörn Wester från Piratpartiet i en megafon. Han är uppflugen på kanten till fontänen på Tyska torget och runt honom står ett trettiotal ungdomar från olika ungdomsförbund.

1 maj började det så kallade datalagringsdirektivet att gälla. Det innebär att telefoni- och dataoperatörer måste lagra information om trafiken i minst sex månader. Det är detta som har fått både Vänsterpartiets och Piratpartiets ungdomsförbund samt mer ovana demonstranter från både Moderaternas och Folkpartiets ungdomsförbund att ge sig ut på 1 maj.

- Den här lagen inskränker den personliga integriteten och de mänskliga rättigheterna. Vi vill väcka opinion kring en fråga som borde ha fått ett större genomslag hos folk, säger Johan Weinerhall från moderata ungdomsförbundet.

Bredvid honom står muf:are med plakat med texten "stoppa datalagringsdirektivet". John Weinerhalls åsikt, och kamraternas, går emot moderpartiet i frågan.

- Vi ungdomar kan inte acceptera att det registreras vilka vi kommunicerar med, vi köper inte partiets ståndpunkt, säger han.

Tobias Holmberg från Ung Vänster tror att det är för att de yngre använder internet flitigare, och på ett annat sätt än den äldre generationen, som många unga är emot datalagringsdirektivet.

- Vi ser vad internet är och vad detta kommer innebära för oss som alltid är uppkopplade, säger han, medan han rör sig mot de andra demonstranterna som har börjat samla ihop sig i en klunga.

<p>Detta är datalagringsdirektivet</p>

Direktivet om lagring av elektronisk data är ett EU-direktiv som skulle vara implementerat i alla medlemsstater 2007. I Sverige började det dock gälla 1 maj 2012.

Lagen tvingar operatörer för data- och telefoni att lagra information om trafiken i minst sex månader. Sändarens och mottagarens identitet, vad kommunikationen innehåller, kommunikationens längd, och var sändaren befinner sig registreras.

Direktivet är en reaktion av inträffade terrordåd i Europa och det huvudsakliga syftet är att stärka statens kontrollinstrument för trafikanalys och övervakning, vilket ska ge upphov till en effektivare brottsbekämpning.

Källa: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!