Stark lust även upp i åldrarna

Sexlusten behöver inte avta bara för att man blir äldre, det handlar snarare om vilken relation man lever i.

19 april 2012 10:08

Sex är en viktig del av en relation långt upp i åldrarna. Den slutsatsen drar Peter Öberg, docent vid Akademin för hälsa och arbetsliv på Högskolan i Gävle och Torbjörn Bildtgård, fil.dr i sociologi på Socialhögskolan i Stockholm. De har intervjuat 28 personer i åldrarna 63-91 som alla hade träffat en ny partner efter 60. En del var överraskade över att de kunde känna en sådan stark lust till sin partner. Det hade inte räknat med det, med tanke på åldern.

Att en ny partner kan betyda oerhört mycket var uppenbart i intervjuerna. Någon beskrev det som att ha gått från dödens väntrum till en ny framtid. En annan som att ha gått från svartvitt till färg. Att man attraherades sexuellt sågs som en förutsättning för att man skulle inleda en relation.

Intervjupersonerna fick även frågor om sin bild av ungas sexvanor. Där fanns attityden att unga har sex lite hur som helst och med vem som helst utan att ta ansvar.

Föreläsningen hölls på Louis de Geer på onsdagen där Sveriges Gerontologiska sällskap och Linköpings universitet arrangerade en dag om Intimitet på äldre dar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Karin Hassler