Inga överytor i Norra Vrinnevi

Byggandet får ta den tid det tar. Startskottet går för Norra Vrinnevi. Ingen vet hur det ska sluta.
 - Rakt ut i det okända. De boende får inte bara tycka, utan bidra.

28 mars 2012 00:00

Pelle Backman, arkitekt, visar hur experimentet är tänkt. Norrköping blir först i Europa att låta ett område växa "organiskt".

Det betyder att boende i området får bestämma. Kanske vill de ha ett morotsland eller boulebana i stället för p-plats.

Fler röster
Borta är stadsplaneraren. Nu börjar arbetet med att väva i liten skala. Det får gå sakta och behöver inte vara klart till ett visst datum.

- Många röster är bra. Det behöver inte alltid råda konsensus, menar planarkitekten Josef Erixon.

I själva verket höjer man stadsplanen till en ny nivå.

Test
Slut med att ställa ut färdiga planer i kommunhuset. Som ofta väcker protester. Nu testas planerna på plats i området. Kanske en förening i området har en vision.

Nya gator anläggs efter stigar och gångbanor som redan finns. Andra gator läggs till för att binda ihop olika områden. Pelle Backman visar hur man kan knyta ihop lösa ändar i området.

- Problemet är alla överytor. Ytor som blir över när man byggt färdigt och dragit vägar.

Ebba Hallin, arkitekt, pekar på en vanlig företeelse i bostadsområden som Vilbergen.

Det är dessa överytor av gräs och sly som nu kan tas till vara.

Sakta men säkert vill de båda arkitekterna få Norra Vrinnevi att växa ihop - oregelbundet.

Utmaning
Deras förslag Delta X vann den internationella tävlingen Europan 11. Briljant och poetiskt, löd omdömet.

- Det blir en utmaning att få med folk, anser Pelle Backman.

På måndagen presenterades förslaget för stadsbyggnadsnämnden, och senare för landstinget och fastighetsägarna.

Barriär
Tanken är att binda ihop Vilbergen med Vrinneviskogen och Vrinnevisjukhuset. Fortfarande framstår Gamla Övägen som en barriär. Men om fler gator ansluter till Gamla Övägen kan den bli en del av det småskaliga området. Även om en ledamot av stadsbyggnadsnämnden var tveksam till att de boende själva ska få forma sin stad.

- Rena vilda västern! utbrast han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!