Ny spårvagnslinje till Vrinnevi undersöks

Norrköpings kommun ska undersöka möjligheterna av en ny spårvagnslinje till Vrinnevisjukhuset.

15 mars 2012 12:07

Tekniska kontoret ska börja titta på vad det finns för alternativ för en ny spårväg mellan centrala Norrköping och Vrinnevisjukhuset. Vilka sträckningar kan vara aktuella, vilka för- och nackdelar finns med varje sträckning, vad skulle det kosta och vilken nytta skulle spårvägen göra?

Dessa frågor ska tekniska kontoret nu titta på, men det har inte fattats något formellt beslut i frågan så Martin Schmidt, trafikplanerare på tekniska kontoret, vill inte säga att det handlar om någon förstudie.

- Det här är mer en idéstudie eller analys. Anledningen till att vi gör den är att en spårväg till Vrinnevisjukhuset ingår i Norrköpings och Linköpings gemensamma översiktsplan och tankarna har funnits länge, ända sedan 60- och 70-talet, säger Martin Schmidt.

Om undersökningen skulle leda till ett beslut att bygga skulle det kunna ta allt mellan 8-15 år innan den nya spårvägen blir verklighet.

- Det är alltså väldigt lång sikt det handlar om, det är inget man klarar av på en femårsperiod, säger Martin Schmidt.

Några av de olika alternativ till sträckning som finns är via Ektorp och Vilbergen eller via den nya stadsdelen Norra Vrinnevi.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Malin Säberg