Han har tröttnat - stänger      marinan

Ända sedan Rutger Stenbäck satsade på en marina vid Björnö för 23 år sedan har han legat i fejd med myndigheterna. Nu har han ett vite på 200 000 kronor hängande över sig, vilket gör att han ger upp.

6 mars 2012 00:00

De omfattande utvecklingsplaner han haft och som NT skrivit om läggs ner. Marinan görs om till en vanlig uthyrningsplats för båtar.

För två år och ett halvt år sedan rasade en del av kajkanten vid marinan. Rutger Stenbäck transporterade bort massorna för att kunna förstärka kajen inför säsongen. Han fyllde i stället ut en del av strandkanten på en annan plats inom ägorna och tänkte använda den nya ytan på drygt 800 kvadratmeter till en uppställningsplats för husbilar. Problemet var bara att massorna lades ut i det Natura 2000-område, som gränsar till marinan.

Kräver besked
Länsstyrelsen uppmärksammade utfyllnaden i samband med kommunens detaljplanearbete. Länsstyrelsen var orolig att fyllnadsmassorna dessutom kunde vara förorenad. Rutger Stenbäck ålades att vid vite på 200 000 kronor förra sommaren ta prover på massorna och sedan forsla bort dem.

Sedan dess har länsstyrelsen inte hört något från Rutger Stenbäck och kräver nu besked vad han gjort åt åläggandet:

- Jag har försökt få tag
i dem under senare tid men ännu inte lyckats. Proven är tagna och visar att massorna inte är förorenade. Dessutom tog jag bort utfyllnaden mellan jul och nyår, eftersom det skulle kosta att ha dem var kvar, säger Rutger Stenbäck, när vi träffar honom ute vid marinan.

Erkänner fel, men ...
Han erkänner att han har gjort fel men tycker att alla lagar och förordningar som måste följas hela tiden sätter krokben för hans möjligheter att driva företaget med lönsamhet. Det innebär att han även tidigare både hotats med och tvingats betala viten. På kommunen och länsstyrelsen tycker tjänstemännen att han har skyldighet att känna till de lagar och regler som finns, när man satsar på ett företag i strandskyddat område och i skyddsvärd natur.

- Det förstår jag också, men varför måste byråkratin ta sådan tid och varför måste allt vara så omständligt? Jag försöker vara dem till lags men när jag tror att vi har kommit överens så hittar de på nya krav. Ibland tar jag hellre böterna. Jag har inte råd att vänta. Jag måste tjäna pengar för att kunna fortsätta.

Nyligen skrev han ett ilsket brev till landshövdingen Elisabeth Nilsson där han klagar på länsstyrelses handläggning. Han undertecknade brevet med "Desillusionerad glesbygdsentreprenör" men har inte fått något svar.

Stort intrång
Byrådirektör Maria Taberman på naturvårdsenheten menar att länsstyrelsen måste agera på det sätt den har gjort:

- Det är ett stort intrång i ett Natura 2000-område. Ett unikt växt- och djurliv finns där, och som vi måste värna. Det är helt klart att fyllnadsmassorna måste bort och att ägaren har skyldighet att känna till var gränsen går. När vi dessutom inte vet om fyllnadsmassorna är förorenade eller inte är ju oron ännu större, säger hon.

Nyligen meddelade Rutger Stenbäck kommunens stadsbyggnadskontor att han avbryter allt arbete med detaljplanen för området.

- Detaljplanen har kostat mig 500 000 kronor hittills men nu får det vara slut, säger Rutger Stenbäck.

Detta är Natura 2000

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden.

Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden.

Natura 2000 områden är skyddade av 7 kap. miljöbalken. Det betyder att åtgärder inom området kan kräva tillstånd från länsstyrelsen.


Källa
: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!