Vrinnevi ska växa långsamt

Småskaligt och oregelbundet.

16 december 2011 00:00

Så väntas området runt Gamla Övägen växa. Förslaget har vunnit en internationell arkitekttävling.
Två unga arkitekter Ebba Hallin och Pelle Backman föreslår att området kring Gamla Övägen växer långsamt och organiskt. De vill skapa ett mer mänskligt område. Nya gator anläggs efter stigar och gångbanor som redan finns. Andra gator läggs till för att binda ihop olika delar.

Arkitekterna föreslår att området sakta vävs fram för att bli mer genuint och hållbart i längden. Förslaget framstår nästan som poetiskt, enligt bedömarna. Juryn för Europan 11 kallar det " briljant, utmanade och sofistikerat".

Spränger barriär
I framtiden vill kommunen binda ihop Vilbergen, Vrinneviskogen och Vrinnnevisjukhuset. En ny spårväg ska göra det lättare att färdas från innerstaden till Vrinnevisjukhuset och de nya bostäderna i Södra Vrinnevi. Men Gamla Övägen framstår som en barriär.

Delta-X-förslaget tar fasta på detta och löser problemet med att låta bebyggelsen utvecklas sakta och småskaligt.

Bjuder motstånd
Av 26 tävlingsförslag segrade Hallin och Backman, som är knutna till Umeå universitet och startat Himmelfahrtskommando.

I början på 2012 börjar arkitekterna samarbeta med kommunen för att ta fram ett program för hur Norra Vrinnevi ska utvecklas. Rollen som arkitekt är ifrågasatt. Delta-X bjuder motstånd mot ett "förstenad planeringsskrå", hävdar juryn. En process som drivs på underifrån kan ge mer initiativ och makt till medborgarna.

<p>fakta Europan 11</p>

Internationell tävling för arkitekter. En av världens största. Har funnits i 40 år. Söker nya idéer inom stadsbyggande och att lösa problem på faktiska platser. Tävlingen hålls vartannat år och fick i år 2 400 förslag från 19 europeiska länder.

Ordförande i juryn är stadsarkitekten i Umeå Olle Forsgren. I juryn ingår också professorn vid KTH Ulf Ranhagen, stadsarkitekten i Stockholm Karolina Keyzer och professorn i designteori i Malmö Maria Hellströmer Reimer. Bland fristående arkitekter ingår Marcus Bader, Bolle Tham och Dorte Mandrup-Poulsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!