Bortglömd men fortfarande intressant - Fiskeby station

Den gistna och missfärgade skylten på fasaden kan inte längre dölja sanningen. Nej, Fiskeby station är inte längre vad den en gång har varit. Ändå vill Norrköpings kommun köpa det gamla stationshuset av Trafikverket.

21 oktober 2011 00:00

Inte ens på lite håll är Fiskeby stationshus någon byggnad att vila ögonen på. Igenbommad sedan flera år tillbaka och med flagnande färg och träskivor för fönstren.

Skylten på fasaden som en gång ropade ut Fiskeby med sådan stolthet i budskapet, ber nu mest om ursäkt för sin blotta närvaro i en tid när tågen slutat stanna här för länge sedan.

Sedan träskivor forcerats och dörrar låsts upp - med förvaltaren Riksbyggens hjälp - visar sig stationshusets insida vara av samma sorgliga, bortglömda och ostädade kaliber. I dunklet kan trasiga möbler, buntar med tomma pärmar och resterna av den gamla väntsalen med biljettluckan nödtorftigt urskiljas.

Svunnen tid
Ett av rummen i bostaden på övervåningen har disponerats för arkiv och hyllorna dignar under avlöningshandlingar, veckoplaner och fordonsjournaler. Alla berättar de sitt om en svunnen tid när tågen stannade vid Fiskeby och det var liv och rörelse vid stationen.

Den färskaste mappen med dokument är stämplad 1989.

Vill säkra marken
Så, varför är då Norrköpings kommun sugen på Fiskeby station?

- Det är inte huset i sig som är intressant, säger Anna Larsson, handläggare på mark- och exploateringsenheten. Vi vill i första hand säkra marken för den kommande trafikplats Bråvalla som har varit planerad en längre tid. Nu har vi inte varit i kontakt med Trafikverket på en tid, men det är bara en del praktiska hinder som ska klaras av.

- Vi vill få det bättre klarlagt vad det är vi tar över. Det vore ju inte så jättebra om vi köpte mark som sedan visar sig vara förorenad.

Anna Larsson säger samtidigt att det i dagsläget inte finns några planer på att riva det gamla stationshuset. Inte ens när kommunen tar över. Huset anses ha ett kulturhistoriskt värde och i bebyggelseinventeringen "Miljöer och hus i Norrköpings kommun" från 1976 klassas det som "skyddsvärd bebyggelse".

- Det är inte tanken, att det ska rivas, säger Anna Larsson. Men vi har samtidigt ingen användning för huset. Vi får se om det går att hitta någon lämplig verksamhet. Huset är olämpligt som bostad och med tanke på det utsatta läget är det heller inte alla verksamheter som passar i det. Men närheten till E4 är ett plus.

Sälja eller riva
Trafikverket ska, på uppdrag av regeringen, sälja eller riva de byggnader längs järnvägen som inte längre behövs för verksamheten. Det handlar, från början, om ett tusental byggnader som ska vara avvecklade under 2013.

Trafikverket räknar med att spara drygt 60 miljoner kronor genom att göra sig av med sina gamla stationshus och andra byggnader. I dag återstår omkring 300 byggnader att sälja över hela landet.

Flera av de gamla stationshusen i närheten av Norrköping är i dag privatbostäder. Som Skärblacka, Kimstad, Krokek och Stavsjö. Ingen ska dock bo i Fiskeby station i framtiden. Fiskeby är också den enda av de gamla småstationerna i Norrköpings kommun som ägs av Trafikverket.

- Vi ville först riva byggnaden, men har nu tänkt om eftersom Norrköpings kommun vill annat, säger Jenny Albrektsson, avvecklingshandläggare på Trafikverket.

- Planen är att vi ska sälja stationen och marken, men förhandlingarna har legat nere en tid.

169:e plats
Den 1 september 1873 stannade det första tåget till vid Fiskeby. Stationen var tänkt som en viktig hållplats - en av totalt nio - på linjen mellan Norrköping och Linköping. Godstrafiken blev också med tiden ganska omfattande trots en svag start. Däremot blev det aldrig någon riktigt fart på persontrafiken och i gammal trafikstatistik från 1875 rankades Fiskeby på 169:e plats (av 180 stationer totalt) sett till inkomster från persontrafiken.

1965 slutade persontågen att stanna vid Fiskeby.

Godstrafiken höll ut cirka 25 år längre än så.

Nu återstår bara en nött skylt på en illa medfaren fasad och dropparna på Fiskeby-skylten är förstås tårar och inte den ständigt närvarande fukten på ett nedgånget stationshus.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!