Saltängen kan bli ditt nya lummiga vardagsrum

Allt börjar med drömmar om förändring. En del förverkligas. Andra blir aldrig av.

17 juni 2011 00:00

I decennier har Norrköpings politiker fantiserat om något nytt i Norrköpings inre hamn. De har föreställt sig hus med lägenheter, butiker och serveringar.

I dag presenteras visionen av det nya Saltängen för Stadsplaneringsnämndens beslutsfattare. Kan politikerna till exempel tänka sig att riva Hamnbron innan den blir ett minnesmärke över 1960-talets arkitektur?

Det nya Saltängen som Stadsbyggnadskontorets arkitekter skissat på är något för Norrköping alldeles nytt. Kvarterens rutnät från 1800-talet är grunden för ett 2000-område med små kanaler insprängda mellan radhusen och flerbostadshusen. Lummiga parker på bägge sidor om Norra Promenaden. Arkitekterna skissar på ett stort sammanhängande grönområde norr om Promenaden, en ekopark.

Blixholmen kan bli ett strövområde med spänger och fågeltorn nästan mitt i staden i arkitekternas visioner.

Där det i dag ligger skrot, kol och timmer på kajen ska butiker blandas med kontor och bostäder. Arkitekterna tänker sig folkvimmel med restauranger och caféer bland bostäderna. Den som bosätter sig i hamnen kan välja mellan att själv äga sitt radhus, hyra eller köpa sin lägenhet. Skeppsdockan ska grävas fram och restaureras och från kajen stävar båtarna ut på Bråviken mot Kolmården.

Intresse från byggherrar
Vad det skulle kosta att sanera den till stora delar förgiftade marken och bygga nytt har man ingen aning om. Bara att det blir dyrt. Byggherrar som Ståhls och Lundbergs har visat intresse, men det krävs kommunala pengar för att Saltängen ska bli verklighet.

Båtar vid Strömsholmen
Hamnbron är riven och både segelbåtar och större fartyg kan segla upp längs Motala ström för att lägga till i höjd med Strömsholmen.

- Visst skulle det vara fint med bostäder här. Men det är för sent. Titta på andra städer, de har redan byggt sina bostadsområden vid vattnet för länge sedan.

David Ek tittar ut över Motala ström bort mot Hamnbron. Han är platschef för skrotgården på kajen. Hit kommer skrot från olika delar av landet. Med båt fraktas det vidare till Danmark för att återvinnas.

- Det är optimalt för oss att vara så nära vatten. Fartygen lägger till och vi kan lasta på direkt från upplaget på kajen.

Varken David Ek eller hans kollega Markus Andersson tycker att Norrköpings kommun tagit vara på möjligheterna med inre hamnen.

Gästhamn mitt inne i stan
- Tänk om det hade gått att öppna Hamnbron så att båtarna kunde lägga till längre in. Man kunde ha gästhamn mitt inne i stan. Det skulle kunna vara så mysigt.

Fast det finns en charm kring dagens Saltängen som de tycker inte får försvinna och tar ett exempel.

- Det här är landets längsta lagliga graffitimur, säger Markus Andersson och pekar på den låga betongmuren bakom skrotupplagets kontor, även det täckt med graffiti.

Inre hamnen ligger i deltat av Motala ström. Stundtals fullkomligen gungar kajen under lyftkranar och lastbilar.

- När man sätter grävskopan för att packa skrotet på båtarna kan det gunga ordentligt i marken, säger David Ek och Markus Andersson.

Problemet är att det är långt ned till berggrunden. På andra sidan Hamnbron där det byggs lägenheter med utsikt över Strömsholmen tog pålningen av huset åtskilliga veckor.

- Där har man tvingats påla 30 meter ned, det är inget som säger att det skulle behövas mindre på östra sidan om Hamnbron, säger Martin Heidesjö, planeringsarkitekt i Norrköpings kommun.

Lösa flera problem först
I visionen pekar arkitekterna på fler problem som måste lösas för att den nya stadsdelen med bostäder ska kunna bli verklighet. Översvämningsrisken är en. Föroreningen av den gamla industrimarken en annan.

- Det finns olika sätt att ta hand om problemet. Antingen tar man bort massorna eller så kan man täcka över. Mest förorenad är tomten där gasklockorna låg, säger Martin Heidesjö.

Liknande i Göteborg
Det är inte bara politikerna och tjänstemännen i Norrköpings kommun som drömmer om förändringar. I Göteborg ska det nya Göteborg växa fram runt älven.

30 000 bostäder och 40 000 arbetsplatser ska byggas i Centrala Älvstaden eller Rivercity Gothenburg som det heter när tio internationella lag med arkitekter och stadsplanerare träffas nu i dagarna för att dra upp de grundläggande riktlinjerna för den nya staden.

Om kanske 15 år
Norrköpings eget Rivercity heter Saltängen. Lagom till valet 1994 anordnades en arkitekttävling för inre hamnen. Resultaten av den har fallit i glömska men nu vill Moderaterna att kommunen tar vara på de förslagen när det nya Saltängen planeras under de närmaste åren.

Någon gång före nästa sommar ska det finnas färdiga skisser på hur Saltängen kan tänkas se ut om kanske 15 år.

- Hela tanken bygger på att man flyttar järnvägens godstrafik från inre hamnen. Tillkomsten av Norrleden kan avlasta en del av trafiken på Östra Promenaden, men ser man framåt så minskar nog inte trafiken så mycket på Östra Promenaden, gissar Martin Heidesjö.

Mitt på Saltängen ligger sedan 100 år tillbaka brädgården Ekströms. Företaget liksom andra arrenderar marken billigt av Norrköpings kommun. Hos Ekströms säljs allt från spik till fönster. Rikard Håkansson är platschef från september förra året. När han tillträdde planerade han direkt över hur brädgården kunde byggas om och till. Planeringen har stannat av. Framtiden är för osäker.

- Vi vet att vi ska sägas upp. Inte nu, men kanske om fyra, fem år och hur länge vi blir kvar, det vet vi inte alls.

Erbjuds andra tomter
I våras fick han och övriga företagare på Saltängen visionerna presenterade för sig.

Samtidigt erbjöd kommunen andra tomter dit företagen kan få flytta, som till exempel Kungsängen intill flygplatsen.

- Det är inte intressant, säger Rikard Håkansson.

- Vi vill äga vår tomt och vi vill ligga nära Söderleden och den planerade Norrleden. Vi ska finnas centralt, precis som nu. Inte i någon utkant.

- Det såg ju jättefint ut. Och det är ju bra för oss om det byggs i Norrköping. Fast det känns som att det är 25 år för sent.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!