Gårdsbildningar grävs ut vid Ströja

Nästan mitt i all trafik på Braviksvägen gräver arkeologerna från Arkeologikonsult efter fynd som kan sprida fakta i en bys utveckling i ett långtidsperspektiv.

1 maj 2011 00:00

Det handlar om den gårdsbildning som gick under namnet Ströja.

Här ska järnvägsspåren, den så kallade Kardonbanan mellan stambanan vid Åby och Pampushamnen, läggas ut.

NT kommer att följa utgrävningen vid Ströja som sträcker sig över två säsonger. I år gräver arkeologerna fram till början av september. Nästa år kommer utgrävningen att pågå i ungefär tre månader.

Två större schakt är framtagna, ett bredvid Bravikenvägen och ett ute på en åker 300 meter därifrån. Och arkeologerna har börjat i schaktet bredvid vägen.

- Det här är den yngsta gården, som troligen etablerades någon gång under 1800-talet, säger grävledaren Björn Hjulström.

- Ströja var från början tre gårdar, men på 1800-talet blev det till en gård. Men även den hade säkert flera hushåll.

Vendeltid
Temat för utgrävningen är boende och brukande i Ströja - tre gårdar och deras sociala relationer under 1200 år.

Dateringarna från förundersökningen i schaktet ute på fältet visar att det kan röra sig om gårdar som etableras redan kring slutet av vendeltid (omkring 550-800 e Kr) eller i början av vikingatiden. Det äldsta skriftliga belägget för Ströja är annars från 1385. Där hittades även en del keramik som importerats från Rouen i Frankrike någon gång under perioden 1150-1300 och keramik från västeuropeiskt område som kan dateras till perioden 1100-1300.

Ortnamnet
Ett annat intressant fynd av keramik är en skärva av så kallad "Östersjökeramik", som kan dateras till tiden mellan 1000 och 1250.

- Det är ett ganska ovanligt fynd ute på landsbygden, säger Björn Hjulström. Det kan berätta om vilken status gården hade.

Vad ortnamnet Ströja betyder är inte helt klarlagt. Enligt ortnamnsforskarna innehåller ortnamnet troligen ordet strö, i böjd form ströja, som betyder ’ström’. Antagligen har byn fått sitt namn efter ett litet vattendrag som rinner förbi Ströja och som förr drev en kvarn och en såg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lasse Södergren