Dåliga tolkar kan hota rättsväsendet

Vi har sett det förut. Tolkar som översätter för dåligt. Ett exempel är förra årets rättegång i fallet med den knivmördade kioskägaren Hanna Konac i Hageby.

27 januari 2011 00:00

Den då 30-åriga mannen och 23-åriga kvinnan som stod åtalade för mordet behövde tolk i rättssalen. Men när rättegången granskades i efterhand visade det sig att tolken flera gånger hade misslyckats med att återge viktig information av vad de tilltalade hade sagt. Efter rättegången blev tolken av med sin licens.

På tisdagen fick huvudförhandlingen mot basket- och Dolphinsstjärnan Andrew Mitchell avbrytas då tolken var för dålig. Hon översatte rena felaktigheter, berättar domaren Benny Wernqvist som ledde förhandlingen som hölls i Luleå tingsrätt.

- Till och med jag som är någorlunda bra på engelska hörde att det inte var rätt översatt, säger han till NT. Hon översatte saker som jag inte hade sagt och det funkade helt enkelt inte.

Avbröt förhandlingen
Alla i rättssalen var överens om att det enda riktiga var att avbryta rättegången.

Vilket samtidigt kändes trist eftersom fallet nu är två år gammalt och skulle behöva få ett avslut.

- Och det är ju viktigt att man som tilltalad upplever att man får en rättvis rättegång. Andrew Mitchell är ju amerikan och pratar flytande engelska och det var så uppenbart att varken svenska eller engelska var tolkens modersmål. Och enligt min mening måste tolken ha antingen det främmande språket eller svenska som modersmål .

Han vet än i dag inte om tolken i Mitchell-fallet var auktoriserad.

Central upphandling
Det är Domstolsverket i Stockholm som ansvarar för de avtal som rättsväsendet har med tolkförmedlingar.

Tolkförmedling är en tjänst som ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling vilket har gjorts av Rikspolisstyrelsen.

Vid upphandlingen ställdes inga krav på att samtliga tolkar ska vara auktoriserade rättstolkar, enligt Benny Wernqvist.

- Och det vore helt ogörligt, de är för få och är en exklusiv skara som ska räcka till alla Sveriges domstolar. Vi måste ha skäl för att få beställa specialtolkar men då måste vi ha speciella skäl för att avvika från ramavtalet.

Om tolkning i rättssalen inte ens fungerar på engelska, finns det då risk att det blir fel på minoritetsspråk som inte märks?

- Nja, möjligtvis att det kanske blir skillnader i detaljer och nyanser i vad som har hänt. Jag tror ju inte att det blir helt felberättat, att någon tolk erkänner åt någon som förnekar. Dessutom skulle vi säkert få reaktioner av exempelvis den tilltalade.

"Besvärligt"
Är du orolig över att feltolkningar ska skada rättssäkerheten?

- Nej, inte orolig, däremot har det varit besvärligt. Vi är av geografiska skäl ofta hänvisade till telefontolk och det tar lång tid, det drar ut på förhandlingen och kan bli lite tjattrigt. Och man måste prata i telegramstil. Har man en simultantolk närvarande rullar förhandlingen bara på, då märker man inte att tolken är där.

Fotnot: En ny rättegång med Andrew Mitchell ska sättas upp snarast möjligt.

<p>Fakta Olika tolkbegrepp</p>

Auktoriserad tolk har genomgått ett kunskapsprov hos Kammarkollegiet eller har fullgjort tolkutbildning vid Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Kammarkollegiets prov omfattar socialvård, allmänna försäkringar, arbetsmarknad och vardagsjuridik.

Rättstolk är en redan auktoriserad tolk som specialiserat sig på att tolka vid rättegångar och liknande situationer inom rättsväsendet.

Kontakttolk är en tolk som översätter mellan enskilda personer och representanter för myndigheter. De kan ha väldigt olika utbildningsbakgrund, det kan vara grundutbildning på folkhögskola eller via studieförbund.

Annan tolk kan helt sakna tolkutbildning men kunna ett språk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!