Hållplatsnamnen skapar förvirring

Ljura eller Ljura Centrum? Ljura Södra eller Ljura Spårvägsbro? Hyvlaregatan eller Kvarteret Niten? Hållplatsnamnen på den nya spårvägssträckan till Hageby väcker förvirring

29 oktober 2010 00:00
Läsare har hört av sig till NT med anledning av hållplatserna har ett namn i tidtabellen och ett annat på ljusskyltarna utmed linjen. Ett resultat av att Norrköpings kommun och Östgötatrafiken döpt de nya hållplatserna bakom ryggen på varandra. Till olika namn.

 

Kommunens namn gäller
I fortsättningen är det emellertid kommunens namn som gäller.

 

- I mars 2009 skrev vi till Östgötatrafiken och talade om vilka namn vi ville ha på de olika hållplatserna, säger Leif Lindberg, teknisk chef på Norrköpings kommun.

 

- Efter ett tag fick vi svaret att de inte hade något att erinra mot våra önskemål. Det lät ju bra. Men när den nya sträckan stod klar visade sig att Östgötatrafiken ändå hade egna namn på några av hållplatserna. En miss helt enkelt. De hade missat vår skriftliga beställning och muntligen börjat kalla hållplatserna vid egna namn. Sedan gick de namnen i tryck också.

 

Sex hållplatser
Totalt omfattar den nya spårvägssträckan mellan Ljura och Hageby sex hållplatser. Kommunens namn står på ljusskyltarna vid hållplatserna medan Östgötatrafikens varianter finns i tidtabellerna, på informationsbladen vid väderskydden samt på de egna skyltarna. Det är alltså kommunens namn som ska gälla.

 

- Östgötatrafiken kommer att ändra på sina namn, säger Leif Lindberg. Men det sker inte förrän i samband med den nya tidtabellen som kommer i sommar. Vi får leva med det här ett tag. Det borde trots allt inte vara några större problem.

 

Enkla, lätta att förstå
Följande namn gäller på hållplatserna:

 

Hållplats ett: Ljura Centrum. Inte Ljura.

 

Hållplats två: Ljura Spårvägsbro. Inte Ljura Södra eller Ljura Gångtunnel.

 

Hållplats tre: Hageby Vårdcentral. Ett arv efter den gamla busshållplatsen med samma namn.

 

Hållplats fyra: Hageby Centrum. Också det ett arv efter den tidigare busshållplatsen.

 

Hållplats fem: Hyvlaregatan. Inte Kvarteret Niten.

 

Hållplats sex: Trumpetaregatan. Här vänder spårvagnen fram till dess att hela slingan ut till Navestad är klar om ett år.

 

- Namnen ska vara enkla, lätta att förstå och vara naturligt geografiskt förknippade, menar Leif Lindberg.

 

"Ljura Centrum nästa!", alltså.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gunnar Hagberg