Åklagaren: Politiskt våld blir vanligare

- Det politiska våldet tenderar att bli råare, och det sprids hos grupper som man i första hand inte förväntar sig ska göra sådant. Det kryper ned i åldrarna, där vi ser att även barn i yngre tonåren är beredda att använda våld.

12 augusti 2010 00:00
Det säger Torsten Angervåg, chefsåklagare vid åklagarkammaren i Norrköping och förundersökningsledare i utredningen mot den 45-åring som misstänkts ha misshandlat en folkpartistisk valarbetare utanför Stadsbiblioteket i lördags.

 

Torsten Angervåg förstår kritiken som framförs av bland andra Mathias Sundin och José Kimenga, som i stora drag går ut på att samhället inte agerar tillräckligt hårt nog mot de personer som med våld försöker kväva yttrandefriheten.

 

Allt fler angrepp
- I det här fallet var det jouråklagare på en annan ort som valde att inte anhålla den misstänkte mannen och det beslutet är inget jag egentligen vill diskutera utan jag blickar hellre framåt. Ärendet är nu prioriterat hos myndigheten, säger Torsten Angervåg.

 

Han menar att det finns omständigheter i fallet som bör ge domstolen möjlighet till en straffskärpning. En sådan omständighet är tidpunkten.

 

- Vad vi har är en misshandel med, som det verkar i nuläget, ett politiskt motiv. Detta under en pågående valrörelse. Det anser jag vara en försvårande omständighet. Det är inte bara riktat mot det enskilda brottsoffret utan det är också indirekt ett angrepp mot vårt öppna politiska system.

 

Torsten Angervåg berättar att han i sitt arbete sett en ökning av våldsbrott med politiska motiv och att grupperna som är beredda att ta till våld och hot blir bredare.

 

"Lätt att kartlägga"
- Jag skulle egentligen vilja säga att det följer samhällsutvecklingen i stort. Min åsikt är att det finns ett samband mellan vårt allt öppnare samhälle och den här typen av brott. Ta politikerkvinnorna som utsattes för hotfulla sms tidigare i år, där mobilnumren ligger ute på nätet tillsammans med all tänkbar personlig information.

 

Den typen av brott, menar Torsten Angervåg, är ett av de vanligaste, och en del i mönstret att försöka få folk att avstå från politiken.

 

- Det går så lätt att kartlägga människor, det behöver inte vara direkta hot, utan det kan handla om att man på subtila sätt visar att man har kunskaper om människor och framförallt deras familj. Något som många upplever som väldigt obehagligt och skrämmande.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Niklas Tjernström