Rot-avdraget ger fler jobb men mer krångel

Bygg- och hantverksbranschen har fått ett rejält uppsving tack vare rot-avdraget, och väntetiden för en renovering kan i nuläget bli nästan ett halvår. Men med den nya fakturamodellen som införs första juli väntar mer pappersarbete och krångligare regler för företagarna.

30 juni 2009 00:17
Den som vill anlita en hantverkare kan just nu räkna med att vänta flera månader, kanske ända till nästa år. Anledningen till renoveringsruschen stavas rot-avdrag - det skatteavdrag för renovering och hushållsnära tjänster som infördes i december förra året.

 

Exploderat
Främst är det små och medelstora företag som gynnats av att allt fler nu väljer att renovera och bygga om, enligt Krister Larsson, lokal chef för Sveriges Byggindustrier i Norrköping.

 

- Det är bara positivt, branschen behöver så mycket jobb som möjligt efter den nedgång vi haft i och med finanskrisen, säger han.

 

En av de som märkt av det stora uppsvinget bland kunderna är Johannes Lindholm som driver firman Elitplattsättning.

 

- Det har mer eller mindre exploderat senaste halvåret, säger han.

 

Han är uppbokad flera månader framåt och har blivit tvungen att säga nej till flera jobb.

 

Halva beloppet
- Ringer någon och vill ha jobb gjort i september eller oktober blir det "nej tack" direkt, säger Johannes Lindholm.

 

Från den första juli införs dock nya regler för skatteavdragen, som nu ska göras enligt den så kallade fakturamodellen. Det innebär att kunden bara behöver betala halva beloppet till hantverkaren, som i sin tur får begära in resten av pengarna från Skatteverket.

 

Pengar från två ställen
Med andra ord, lättare för kunden men krångligare för företagarna.

 

- Det blir mer jobb för mig, då jag måste begära in pengar från två ställen. Det faller mer ansvar på oss, säger Johannes Lindholm.

 

Han oroas också av den allt större osäkerhet som den nya modellen innebär. Som företagare kan han inte ansöka om återbetalning förrän arbetet är utfört och betalat. Därefter ska det enligt Skatteverket ta tio arbetsdagar innan han får pengarna, något Johannes Lindholm tvivlar på alltid kommer att gälla.

 

- Har man flera jobb på gång samtidigt blir det mycket pengar att ligga ute med, säger han.

 

Mer pappersarbete
Han ser även ett problem i att han inte har någon möjlighet att kolla upp sina kunder, så att de exempelvis inte redan har utnyttjat sitt avdrag.

 

- Men det är bara att gilla läget. Det positiva överväger, att det ger mer jobb, säger Johannes Lindholm.

 

Även Krister Larsson har märkt av en oro bland företagarna, främst bland egenföretagarna.

 

- Det blir ju lite mer pappersarbete för dem, och de har väl nog att göra som det är just nu, säger han.

 

Men han tror att om Skatteverket håller sin tiodagarsregel så bör den nya modellen fungera bra.

 

- Facit har vi ju ännu inte, men Skatteverket har ju sagt att de ska klara det här, säger Krister Larsson.

 

Fakta Nya regler för rot-avdraget
Från den 1 juli införs den så kallade fakturamodellen för avdrag av husarbete, vilket är ett gemensamt namn för hushållsnära tjänster och rot-arbeten (reparation, underhåll, ombyggnad och tillbyggnad).

 

Det nya reglerna innebär att företagaren ansvarar för avdragen. Kunden betalar hälften av arbetet och företaget begär in resten av pengarna från Skatteverket.

 

Skattereduktionen ligger på hälften av arbetskostnaden, men högst 50 000 kr per person och år.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Elin Emborg