Hopp och hjälplöshet i Indien

Att lite kan göra mycket är något som Katarina Pawlak hela tiden återkommer till. Under höstterminen deltog hon och tre andra Norrköpingstjejer i Swindia-projektet, där blivande socionomer får tillfälle att åka till ett av världens fattigaste områden för att se och lära om hur socialt arbete fungerar där.