Alliansen satsar på skolan i budgeten

Om andra bygger nya äldreboenden räcker kommunens pengar både till fler platser, mer pengar till skolan och säkrare skolskjutsar. Trots skattesänkning.

26 maj 2007 01:11
Den borgerliga alliansens fyra partier plus Sveriges pensionärers intresseparti, spi, sparar i sitt förslag till flerårsbudget in närmare 900 miljoner på investeringar jämfört med den styrande koalitionen.

De borgerliga säger nej till det nya storköket, som koalitionen vill bygga, och ja till externa byggare både av särskilda boenden och förskolor.

-Då slipper vi stora investeringar och pengarna räcker till fler platser, säger Margaretha Ericsson (kd).

Fler äldreboenden
400 nya platser i särskilt boende fram till 2011 utlovas, 140 fler än i vänsterkoalitionens budgetförslag. Dessutom vill de borgerliga satsa 20 miljoner på mellanboenden för äldre.

Istället för att kommunen bygger fler förskoleplatser tror alliansen på dagmammor, kooperativ, privata lösningar och att många ska välja kommunalt vårdnadsbidrag. Om nu kommunen väljer att införa det när regeringen väl fattar beslutet.

Mer till skolan
Grundskolan får sammanlagt 111 miljoner kronor mer under de närmaste fyra åren. En särskild löne- och kompetenspott på 162 miljoner ska höja lärarlönerna, men i den ligger också de avtalsenliga höjningarna.

-Genom det tar vi Norrköpings lärare från sista plats till första i löneligan, säger Mathias Sundin (fp).

-Det gäller att kunna ta sig till skolan på ett vettigt sätt också, säger Karin Jonsson (c).

I flerårsbudgeten finns totalt 17,5 miljoner för säkrare skolskjutsar, det vill säga kortare gångväg för eleverna, säkrare uppsamlingsplatser och kortare restider.

Mindre till Komvux
Något som däremot får mindre pengar är Komvux.

-Vi vill ha fram signalen att det är viktigt att sköta sina studier, säger Jörgen Rundgren (m).

Därför vill alliansen stoppa möjligheten att läsa upp gymnasiebetyg på Komvux.

Mindre pengar blir det också till arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i stort eftersom alliansen tror att fler kommer att få jobb med den borgerliga regeringens politik.

Kommunstyrelsen får mindre pengar och därmed ett opreciserat antal tjänster färre på sitt kontor.

I budgeten ryms då, anser alliansen, en sänkning av kommunalskatten med 25 öre 2008 och lika mycket 2010.

-Ändå har vi under budgetperioden ett överskott varje år, säger Jörgen Rundgren.

Hoppas på miljöpartiet
De fem partierna tillsammans har 41 mandat i fullmäktige. Vänsterkoalitionen har 42 och så finns en Sverigedemokrat.

-Vi har förslag som socialdemokraternas samarbetsparti har i sitt program, säger Anna Nyholm, moderat oppositionsråd.

Det är miljöpartiet alliansen hoppas på. Vårdnadsbidrag står i deras partiprogram, men det är en punkt som miljöpartisterna i Norrköping inte fick igenom i koalitionens politiska plattform.

-Vi kommer att begära votering och vi kan alltid begära säryrkanden så att enskilda frågor behandlas separat, säger Jörgen Rundgren.

Karin Jonsson konstaterar att det, oavsett utgången i fullmäktige, handlar om att visa väljarna var partierna står.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall Emilie Nilsson