Alliansen vill visa skolk i betyget

- Vi tycker att man ska göra rätt från början, säger Mathias Sundin, fp, när allianspartierna presenterar sitt förslag till utbildningspolitiskt program.

19 april 2008 00:17
De fyra borgerliga allianspartierna i Norrköping och den styrande koalitionen arbetade först tillsammans med ett utbildningspolitiskt program för åren till och med 2011. Alliansen valde att hoppa av för att arbeta fram ett eget.

 

- Vi tyckte inte att vi fick så mycket gehör för våra åsikter, säger Mathias Sundin, oppositionsråd.

 

Skolk ett problem
Alliansen tycker att man nu skjuter problemen framför sig i skolan i stället för att ta itu med en elev svårigheter direkt. Ett problem är skolk, olovlig frånvaro. Det påverkar både ordningen på skolan och elevens resultat.

 

- Vi vill skriva in ogiltig frånvaro i terminsbetygen, säger Mathias Sundin.

 

Det ska ha en förbyggande effekt genom att elever tänker sig för innan de skolkar och det ska sätta press på skolan att när någon ändå skolkar snabbt ta tag i problem tillsammans med föräldrar och elever.

 

Jirina Klevstigh, m, konstaterar att skolk kan bero på att elever inte mår bra i skolan, kanske blir de mobbade. Hon vill att alla skolor ska arbeta med forskningsbaserade metoder mot mobbning så att elever, oavsett vilken skola de går på, möts på samma sätt.

 

För flummigt
Större fokus på inlärning och språkutveckling i förskolan. Garanti för stöd i läsning, skrivning och räkning på lågstadiet. Mer yrkesutbildning i vuxenutbildningen. Det är några av punkterna i alliansens förslag.

 

Förslaget från den styrande koalitionen, som presenterades i januari, tycker allianspartierna är för flummigt.

 

- Mycket ord och lite substans, säger Jirina Klevstigh. Tydliga formuleringar ger tydliga signaler till organisationen.

 

Flera nämnder har varit inblandade i det utbildningspolitiska programmet. Nästa steg är att det ska upp på kommunstyrelsen för att sedan fastställas av kommunfullmäktige.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Gun Stenehall