Sportlovet försvinner när skoltiden utökas

Sportlovet är snart ett minne blott.
I höst träder den nya skolordningen
i kraft och då är lovet borttaget.

1 april 2008 00:15
Den utredning som ligger till grund för förändringen menar att majoriteten av elever, som bor i södra delarna av landet, ändå inte kan utnyttja veckan för klassiska aktiviteter som skid- och skridskoåkning.Under februari faller sällan någon snö och isarna har inte hunnit lägga sig. Påsklovet blir i stället ett kombinerat sport- och påsklov i fortsättningen.

 

Kommunalrådet Lars Stjernkvist som har ansvar för skolfrågor i Norrköping är positivt inställd till förbättringarna och menar att det stärker de svenska elevernas konkurrenskraft.

 

Hoppas på Björklund
- Jag tycker förslaget är bra. Jag brukar normalt skälla på regeringens förslag, men det här hoppas jag verkligen att Jan Björklund kommer att genomföra, säger han.

 

Mer tid för kunskap och tidsmässigt anpassade lov. Det är innebörden i den statliga skolutredningen Termins- och lovöversikt. Detta är också helt
i linje med strategin att det ska löna sig att arbeta. Ett ordentligt skolarbete är grunden för att eleven också ska förstå vilka krav som ställs på honom/henne även efter avslutad skolgång.

 

I utredningen konstateras också att förutom att vi kommer få en högre kvalitet på utbildningen så sparar också skolorna en del på att lärarna får en utökad arbetstid. Många skolor har tidigare valt att under loven lägga in utbildningsdagar, vilket visat sig mycket kostsamt.

 

- Det känns rätt. Vi vet att vi måste göra mer för resultaten, säger Lars Stjernkvist, som egentligen skulle vilja gå ännu längre.

 

Han säger att när han tillträdde som kommunalråd så visste han inte att loven var så många och så långa.

 

- Det är en bra början att ta bort sportlovet. Det är absurt att ha vinterlov när blommorna blommar.

 

Lars Stjernkvist tror också att det här kan ge en effektivare skola där resurserna används på ett bättre sätt och han säger också att han mött många lärare som tycker det känns konstigt att gå hemma under loven.

 

Vår i stället för snö
Sportlovet, som inträffar i februari, visade sig
i år vara en av de mildaste veckorna i mannaminne. Någon snö föll inte, däremot rapporterades det in en mängd vårtecken. Vintern dröjde fram till slutet av mars månad. Snöandet satte fart i samband med påsken och det efterföljande påsklovet.

 

En historisk återblick visar att under de senaste tio åren har vi endast haft snö under ett av februariloven
i södra delen av landet. Påsken däremot har haft rikligt med snö i hela landet under åtta av de tio senaste åren. Alltfler inser att vi går mot mildare vintrar och att det därför kan finnas starka skäl till att vi redan nu anpassar oss, ett sätt är att ta bort sportlovet.

 

Låga baskunskaper
Många riksdagsmän har redan tidigare belyst det faktum att svenska elevers baskunskaper är allt för låga. Kunskaper i svenska, matematik och samhällskunskap har hamnat på efterkälken i den svenska skolan. Eleverna sitter i dag alltför mycket bakom datorer och en sådan sak som enkel huvudräkning är snart ett minne blott.

 

Att satsa mer tid i skolan och mindre tid på lov är ett sätt att göra den svenska eleven konkurrenskraftigare.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Dick Kjedemar