Gården har anor från 1300-talet

Händelö gård har anor från 1300-talet. Banér, Bielke, Eberstein och Wahren är några av namnen på ägare.

16 januari 2008 00:16
Ett gåvobrev från 1322 och undertecknat av Ingegerd Svantepolksdotter avslöjar en gammal gård, eller säteri. Svantepolk Knutsson, riddare och riksråd, lämnade gården till dottern.

 

Ett par hundra år senare hittar vi ätten Banér. Vid striderna mellan hertig Karl och Sigismund 1598 blev gården helt skövlad av hertigens folk. En liknande förstörelse kom för övrigt 121 år senare, då ryssen anföll.

 

1599 lade kronan beslag på gården från Sten Axelsson Banér, som året därpå halshöggs i Linköpings blodbad. Men gården var kvar i släkten, nu genom familjen Tott. Sedan följde ätterna Lilliehöök och Sperling.

 

1789 köptes Händelö av brukspatron Christian Eberstein, Norrköpings rikaste invånare. Ebersteins sätt att testamentera ledde till arvstvist och Johan Gustaf Nordstedt kom över Händelö. Efter honom köpte friherre Gustaf Nils Algernon Adolf Stjerneld Händelö.

 

1874 köpte textilfabrikören Herman Leonhard Wahren gården. 1901 köptes den av grosshandlare C du Rietz. Men köpet gick omedelbart över på Pehr Swartz, som i sin tur överlämnade kontraket till Norrköping stad.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed