Händelö gård kan bli centrum för miljöteknik

Miljöteknikföretagen i Norrköping ska få en arena för konferenser, seminarier, utbildningar, andra möten och studiebesök. Blickarna riktas på den övergivna men magnifika Händelö gård.

16 januari 2008 00:15
-Kan man tänka sig en skönare omgivning för en mötesplats kring miljöteknik av olika slag? Här finns både kulturhistoria och höga naturvärden.

 

Mötespunkt
Kommunalrådet Eva Andersson (s) avslöjar för
NT idén att göra Händelö gård till en självklar mö-tespunkt för i första hand folk som i olika egenskaper jobbar med eller är intresserade av det framtidsinriktade miljötekniska Norrköping.

 

-Det kan vara ett företag som efter visning av sin anläggning vill ha överläggning. Det kan vara Norrköpingsbor och vanliga turister, som gör studiebesök hos teknikföretag och sedan samlas, kanske för att se utställning i gårdens stallar. Det borde finnas hur många användningsområden som helst för lokalerna.

 

Företag intresserade
Händelö som miljöteknikarena är ännu bara en idé. Mycket återstår att reda ut. Kommunalrådet Eva Andersson konstaterar dock, att hon hört med några företag.

 

-Och de är mycket intresserade.

 

Händelö gård ägs av kommunen. Huvudbyggnaden har stått övergiven i flera år. Senast fungerade den som behandlingshem. Till det yttre är den relativt väl underhållen. Invändigt måste man rusta, men där finns redan inslag som magnifika trägolv och vackra kakelugnar att satsa på.

 

Några pengar finns ännu inte avsatta. Finansieringen är en fråga som måste utredas.

 

-Kanske ska vi skapa en stiftelse, där kommunen lägger in gården. Och näringsliv med flera bidrar på andra sätt.

 

Ekar och historia
Kommunalrådet tillägger, att hon kommer samla intresserad till ett möte i början av februari.

 

-En sak är säker. Vi kommer att värna om eklandskapet som finns här. Bara att det finns ett sådant landskap kring fabrikerna här ute är ju stort. Lägg därtill gården, vars historia vi måste plocka fram och berätta om.

 

Placeringen på Händelö är självklar. Där finns flera företag med högintressant miljöteknik.
Norstel, kiselkarbidfabriken med kunder över hela världen till produkten som stryper energiförbrukningen i bland annat bilar.

 

Eon producerar av i huvudsak biobränsle el, värme och ånga.

 

Agroetanol tillverkar etanol av spannmål och bland annat drar nytta av ångan från E.on.

 

Svensk biogas som gör biogas av restprodukterna (dranken) från etanolfabriken.

 

Biobränsle i Norrköping AB heter den fabrik som ska byggas på Händelö och göra biodiesel av raps.

 

Returpack återvinner årligen 380 miljoner pet-flaskor och aluminiumburkar (som tas om hand i England).

 

Cleanaway tvättar och mal ned pet-flaskorna till plastflis.

 

Dow Sverige tillverkar isolerskivor som minskar energibehovet.

 

I Norrköping finns många fler miljöteknikföretag som också kan få tillgång till Händelöarenan.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Birgitta Granehed