Polisen: Helt rätt att ta betalt

Polisstyrelsens ordförande, Bertil Wahlbom (M) tycker att beslutet om avgifter för polisbevakning är helt rätt.

- Det är ett krav från oss politiker. Skattepengar ska inte gå till vinstdrivande arrangemang.

Framöver får arrangörer ta med det i beräkningen.

13 oktober 2011 15:51

Bertil Wahlbom (M), Polisstyrelsen i Östergötlands ordförande, tycker att det är helt rätt när privata arrangörer får betala notan för polisbevakning.

- Det här har vi i polisstyrelsen diskuterat länge och det gäller även sport och andra föreningsevenemang. Skattebetalare ska inte behöva stå för högriskevenemang arrangerade av aktiebolag.

När det gäller stadsfester och annat går det inte åt lika stora resurser.

- Då finns så många andra ute. Föräldrar, socialen med mera. En dansfest som Majestiq 12 är en mer begränsad krets.

Att polisen har betalat två miljoner i övertid på grund av högriskmatcher ser han också som ett stort problem.

- Vi politiker ställer krav på att polisens pengar ska användas rätt. Vinstdrivande fester är inte prioriterade.

Finns det inte risk för felbedömningar av vad som är högriskevent?

- Jag ska inte gå in och ha synpunkter på det polisiära arbetet men jag har förtroende för att riktlinjerna hålls. I grunden finns också domen från i våras, gällande Örgryte.

Ser du det som ett problem att polisen har makten att stänga ned ett evenemang i länet?

- Det är min absoluta övertygelse att polisen i Östergötland inte sätter en slutsumma för att förhindra ett evenemang. Även om slutsumman låter väldigt hög är den faktiskt baserad på förra årets kostnader. Vänd på det. Varför ska vi stå för den kostnaden?

Wahlbom menar att arrangörer i Östergötland får räkna med att vara ute
i god tid framöver.

- Vill de vara säkra på hur stor kostnaden blir för evenemanget och hinna överklaga så gäller det att kontakta myndigheterna
i ett tidigt skede.

Stort stöd
Stödet är stort för Majestiq 12. Polisen i Östergötland har registrerat minst 40 invändningar mot beslutet att ta över 700 000 kronor för att bevaka dansfesten. Även JO-anmälan har lämnats in. Samtidigt startar eldsjälar insamlingar och demonstrationer mot polisens beslut.

Under onsdagen startades även en Hugs, not drugs-kampanj på Majestiq 12:s hemsida. Vad arrangörerna i Majestiq crew tycker om reaktionerna utifrån och synen på dansmusik kan ni troligtvis läsa mer om i lördagens NT.

 

NT nöje kollar läget med Stefan Papangelis, vd Upplev Norrköping

Vad tycker du om att Majestiq 12 är inställt?

- Jag lägger ingen värdering i polisens beslut i ett enskilt fall. Men jag anser att det är oerhört viktigt med tydlighet när det gäller de nya riktlinjerna. Just nu blir konsekvensen att vissa städer kommer att få bättre förutsättningar som arrangörsstad.

- Det här är självklart något som diskuteras i branschen nu, inte minst bland konsertarrangörer. Vi skulle behöva en konsekvensanalys. Det bör inte finnas utrymme för olikheter och tolkningar när det gäller vilka som får betala.

Kan det här påverka fler evenemang i Norrköping?

- Absolut. Framförallt kommer det att krävas längre framförhållning för arrangörerna. Jag vet att FKP Scorpio redan nu för en dialog angående en eventuell festival på Bråvalla 2013.

Hur tror du att den här händelsen påverkar bilden av Norrköping som evenemangsstad?

- Jag tycker att det är jättetråkigt med kommentarer som Upplev INTE Norrköping på Facebook när tanken var att folk skulle komma hit och bo, äta och ha trevligt. Men än så länge fungerar våra egna arrangemang utan problem.

 

Eva Andersson (S), kommunalråd
Vad tycker du om att Majestiq 12 är inställt?
– Det är självklart beklagligt att ett arrangemang inte blir av. Men det är viktigt att evenemang där det finns ökad risk för droger säkras upp. Vi vill att det ska vara tryggt, drogfritt och säkert för unga som kommer till Norrköping.
– Visst vill vi ha ett brett kulturutbud, men jag har förtroende för polisens bedömning i den här frågan. Samtidigt måste vi följa upp den här nya situationen och se hur det slår mot olika arrangörer.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sandra Wall