Slipp oväntade överraskningar vid försäljning

Du som hussäljare ansvarar för de fel som anses dolda. Dels det som inte gick att upptäcka före köpet men också om huset avviker från vad en köpare kan förvänta sig med hänsyn till husets ålder och skick. Som säljare är du ansvarig i tio år efter att affären har genomförts.

4 april 2019 13:21

Varför ska jag teckna en Dolda fel-försäkring?

– Med en dolda fel-försäkring skapar du förtroende mot köparna där eventuella fel och brister i bostaden är öppet redovisade. Inga ovälkomna överraskningar behöver dyka upp. Och framför allt så känner presumtiva spekulanter en trygghet i att du som säljare är helt ärlig i affären, berättar Per Lindgren, fastighetsmäklare, Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Linköping.

Anlitar du Länsförsäkringar Fastighetsförmedling så är det en besiktningsman som är godkänd av Länsförsäkringar som besiktar din bostad innan den läggs ut till försäljning. Efter det tecknar du en försäkring som täcker eventuella kostnader för dolda fel under din tioåriga ansvarsperiod.

Vad kostar det att teckna en försäkring?

– Kostnaden är liten i förhållande till det stora förtroende en sådan försäkring ger. Dessutom är den avdragsgill mot reavinsten. Skulle du teckna din försäkring hos oss så marknadsför vi tydligt att din bostad är Länsdeklarerat Plus.

Nästan alla hus som säljs via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Länsdeklarerade. Där kan du också välja vilken besiktningsman du vill anlita, de har ett antal som du kan välja bland.

– Ett tips till de som ska sälja sitt hus är att ge köparna rätt förväntan på sin nya bostad. Ett besiktningsprotokoll ”utbildar” spekulanten i vad de ska titta efter. Jag vill också råda alla som är intresserade av ett hus att läsa igenom besiktningsprotokollet, hos oss ligger det tillgängligt på hemsidan vid objektet, säger Per.

Skulle diskussioner om ett eventuellt dolt fel uppstå och du har tecknat ”Länsdeklarerat” så är det Länsförsäkringar som företräder dig som säljare. Du som säljare behöver alltså inte lägga tid och energi utan det sköts av utbildade och duktiga försäkringsrådgivare. En Länsdeklarerat-försäkring kan endast tecknas av privatpersoner, lantbrukare och dödsbon som säljer en bostadsbyggnad som innehåller en- eller tvåfamiljsbostäder belägna i Sverige. Finns det flera bostadsbyggnader på samma fastighet får en försäkring tecknas för varje enskild byggnad. Som säljare ska du lämna upplysningar om byggnadens skick och standard, till exempel misstänkta fel, brister, lukter och andra omständigheter som kan ha betydelse för besiktningen.

Påverkar Länsdeklarerat försäljningen av min bostad?

– För dig som ska sälja ditt hus så är det betydligt lättare att göra affär när du öppet redovisar all information. Inget är dolt och köparen känner förtroende och trygghet i sin kanske livs största affär.

Om du köper en bostad som är Länsdeklarerad ingår det att du får göra en telefongenomgång med besiktningsmannen där ni går igenom protokollet i sin helhet. En dolda fel-försäkring är dessutom en trygghet även för dig som köpare, du kan vända dig direkt till Länsförsäkringar som snabbt gör en saklig bedömning om något händer som inte kunde upptäckas vid en besiktning.

Vill du veta mer om Länsdeklarerat Plus?

Besök, https://www.lansfast.se/tjanster/ld/

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Denna artikel är producerad av Öst Media, Creative Sales.