Varslen ökar i Sverige och fler blir uppsagda

Arbetslösheten ökar i Sverige och vi har nu nått en arbetslöshetsnivå på 8,9 procent. Det innebär att 464 374 personer är arbetslösa och under vecka 2 skrev 10 466 nya personer in sig som arbetssökande. Fram till den 18 januari hade 1808 personer varslats om uppsägning under månaden.

22 januari 2021 15:33

Den 14 januari publicerade Arbetsförmedlingen ett pressmeddelande där det framkom att vi nu har högst antal arbetslösa sedan 1997. Under 2020 var det i genomsnitt 437 000 personer totalt som var inskrivna som arbetslösa. I slutet av december låg arbetslösheten på 8,8 procent, jämfört med 7,4 procent under samma period i fjol. Avmattningen i ekonomin under pandemin ligger bakom den ökande arbetslösheten.

Uppsägningar, avsked och varsel

Statistiken gör inte skillnad på vem som har blivit uppsagd eller avskedad. En arbetstagare som har blivit uppsagd kan ha blivit det på grund av att det råder arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetsbrist är den vanligaste uppsägningsorsaken under pandemin. Personliga skäl kan innebära att arbetstagaren har frångått sina åtaganden enligt anställningsavtalet. Det kan till exempel innebära att de inte har följt instruktioner, arbetsmiljöregler eller ordningsregler.

Ett avsked är ett mer ingripande beslut och används när arbetstagaren har skadat relationen med sin arbetsgivare genom sina handlingar. Det kan vara handlingar som är avsiktliga eller grovt vårdslösa och bestå av illojalitet eller allvarligare brott. Arbetsbrist är aldrig en anledning att avskeda en anställd, utan avskedandet måste vara på grund av personliga skäl med laga grund. Det är ovanligt att bli avskedad.

Vid uppsägningar måste arbetsgivaren följa turordningen för uppsägning. Den som är anställd sist måste sägas upp först enligt turordningen, men i vissa fall kan arbetsgivaren kringgå reglerna. RiVe Juridiska Byrå som är experter på arbetsrätt utreder fall där turordningen inte har följts, samtidigt som de även hjälper arbetsgivare som inte vill förlora nyckelkompetens på grund av turordningen. Det kan i vissa fall vara möjligt att behålla nyckelkompetens genom en avtalsturordningslista som förhandlas fram mellan facket och arbetsgivaren.

Varsel är inte samma sak som uppsägningar, utan det innebär att en arbetsgivare varnar om att en större mängd uppsägningar kan bli verklighet inom en snar framtid. Som varslad ska man inte skriva in sig direkt som arbetslös, utan först när varsel- och uppsägningstiden är slut. Då tar även ersättningen från arbetsgivaren slut. Inskrivningen ska ske första dagen som arbetslös, eftersom det inte är säkert att man blir arbetslös även om man blir varslad. Förutsättningarna kan ändras på arbetsplatsen så att jobben finns kvar, eller så kan den varslade hitta ett nytt jobb.

Från

Compexia Law Group