Vad vet du om vårdbemanning?

8 mars 2022 11:10

Kanske har du redan hört talas om vårdbemanning, men är inte helt säker på alla detaljer om det. Här kommer vi fördjupa oss mer i det ämnet och var du kan vända dig, om du är nyfiken på att arbeta med det. Eller om du känner någon som skulle vara perfekt för jobbet.

Vad det innebär med vårdbemanning är att jobba som konsult inom vården. Så man får bland annat chans att få erfarenheter från flera olika platser och på olika orter i Sverige. Man träffar olika patienter och får jobba med olika team, på olika vårdhem och mottagningar. Även om det emellanåt kan kännas utmanande, så kan det samtidigt också vara mycket givande.

Om du vill jobba med vårdbemanning, så bör du titta närmare på Agila, som har höga krav på god service och att alla parter ska vara nöjda med avtalen. Detta jobbar de med på olika sätt, bland annat genom att hålla god kommunikation med sina konsulter och de arbetsplatser de blir utplacerade på.

Mer flexibelt arbetsschema

Om du väljer att jobba med vårdbemanning, så kan du påverka ditt schema genom att börja med att välja om du vill jobba heltid eller någon form av deltid. Du kan också välja att jobba under olika tider på dygnet, vilket ger mer flexibilitet. Du får chans att byta arbetsplats ofta, om du vill samla erfarenheter från flera olika platser.

Ju mer flexibel man kan vara med sina arbetstider och arbetsplatser, desto mer erfarenhet och personliga möten kan man samla på sig. Detta kan vara väldigt givande för framtida jobb och för ens personliga utveckling. Genom att få erfarenheter från flera olika situationer, personer och platser blir man mer säker på sitt jobb och mer avslappnad med att ta egna beslut.

God kvalité för alla parter

Agila fokuserar på att det ska råda kvalité både för konsulterna och för uppdragsgivarna. Konsulterna har bland annat förmånerna med att kunna ha större inverkan på sitt arbetsschema, sin lön, kompetensutveckling och en engagerad arbetsgivare som finns med konsulterna hela vägen.

Uppdragsgivarna kan vara trygga med att komma i kontakt med konsulter som har goda kunskaper för arbetet, då Agila är väldigt noggranna med vem som får arbeta med dem. Det kommer finnas en personlig kontakt som lär känna uppdragsgivarens verksamhet och behov, vilket underlättar när det ska väljas ut konsulter för arbetsplatsen.

Uppdragsgivare kan välja en konsult, som de tidigare har samarbetat med, ska få komma tillbaka eller sända önskemål om en ny konsult. Kanske behövs det andra kunskaper för nästa uppdrag på arbetsplatsen. Konsulterna har även friheten att anta uppdrag på nya arbetsplatser efter att ett är avslutat.

Från

agila.se