Detta är ett annonssamarbete

Spelinspektionen arbete mot matchfixning fortgår

29 mars 2022 10:29

I Spelinspektionens nya årsredovisning lyfter man fram att vadhållning på hästar, näst efter lotterier och nummerspel, är den absolut mest populära spelformen. Det gör betting till en stark kategori på svensk spelmarknad. Samtidigt finns det mörka moln inom sektorn, i form av matchfixning, vilket Spelinspektionen också lyfter fram som ett prioriterat område för myndigheten, även om man valt prioritera ned vissa frågor inom området just nu.

Spelmyndigheten ser med allvar på förekomsten av matchfixning. Under det gånga året har spelbolagen börjat rapportera in misstänkta manipulationer av resultat för första gången sedan Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd om detta trädde i kraft. Samtidigt skriver man i årsredovisningen att man valt att “prioritera ner vissa frågor såsom bl.a. att undersöka möjligheten att vid behov kunna stoppa vadhållningsobjekt i större omfattning än idag. Det gör man mot bakgrund av de slutsatser som drogs i utredningen “Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet”. 

Det tyder på att myndigheten å ena sidan ser med allvar på problemet och vidtar vissa åtgärder, samtidigt som man inte anser att det är det mest oroväckande inom spel- och bettingssektorn. De flesta som finner sin väg till nya bettingmöjligheter via exempelvis kurerade sidor som https://bettingsajter.se/nya-bettingsidor/ kan göra det med trygghet. 

Matchfixningsrådet är här för att stanna

Matchfixning är manipulation av resultat av en match, tävling eller turnering där idrottare, tränare, ledare, domare eller andra deltagare försöker påverka utgången i en tävling eller händelser i tävlingen för att ge sig själva eller andra ekonomisk vinning. Att manipulera resultat på det här sättet betraktas idag som ett av de största hoten mot idrotten. Det beror bland annat på att manipulation av resultat ofta involverar organiserade kriminella nätverk, vilket gör det till en prioriterad fråga för myndigheter, idrottsrörelsen och brottsbekämpande organ över hela världen.  

Under det gånga året har Spelinspektionen prioriterat arbetet med att öka kunskapen om förekomsten av matchfixning. Myndigheten har också fått spelbolagen att rapportera in registrerade misstänkta manipulationer av resultat för första gången sedan dess föreskrifter om detta trädde i kraft den 1 januari 2021. Parallellt har matchfixningsrådet sammanträtt vid fem tillfällen. Mötena har haft olika teman, som exempelvis bestraffningsrätten inom idrotten och matchfixning inom tennis.

Därutöver har Matchfixningsrådet deltagit i flera internationella möten och webinarium under året inom ramen för samarbetet i Group of Copenhagen som är ett nätverk för de nationella plattformarna mot matchfixning. Det har man gjort genom representanter för Spelinspektionen och Riksidrottsförbundet.

Tillsynen inom matchfixningsområdet har under det gånga året i huvudsak varit händelsestyrt, skriver man i rapporten. Det betyder att myndigheterna agerat när det kommit in tips: Spelinspektionen har meddelat en anmärkning i tre tillsynsärenden angående överträdelser av matchfixningsföreskriften gällande regelbrott och möjlighet till vadhållning på minderårig. 

Betting är mycket populärt

Spelinspektionens helt nya årsredovisning lyfter att omsättningen för hela spelmarknaden har gått upp till 26 miljarder. Det är en ökning med fem procent jämfört med föregående år. Trots att flera licenskategorier var påverkade av coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner under stora delar av året gick licenskategorin kommersiellt online spel och vadhållning, det vill säga betting, upp med 6 procent.

Från

Bettingsajter.se