Mögelsanering kan bli ett måste efter regniga månader

Mögel stortrivs i fuktiga miljöer och efter en regnig sommar så har många bostäder drabbats av mögelangrepp. Det är vanligt att vinden och källaren börjar mögla, men alla rum i bostaden kan ligga i riskzonen efter en regnig årstid. När möglet väl har satt sig så kan det behövas en mögelsanering.

31 augusti 2021 10:24

Mögelsporer finns alltid runt omkring oss och det är först när det har blivit för många som de fäster sig på bostadens ytor och sprider ut sig. Fuktiga miljöer där det inte finns tillräckligt med ventilation är en optimal miljö för mögel, och det är anledningen till att det ofta blir mögelskador på vinden och i källaren. Tomma bostäder som vare sig ventileras eller värms upp riskerar också att mögla. Eftersom mögelsporerna inte syns med blotta ögat förrän de har fäst sig vid något, så går det inte att bara torka bort möglet. Om mögelsporerna finns kvar kommer de att sprida sig igen.

Vid sanering av mögel i Norrköping med omnejd är det många som anlitar företaget Avfuktningsteknik. Företaget är både experter på sanering av mögel och på hur man ventilerar bostaden för att undvika problem från första början. Vid sanering av mögel används kemikalier, ozon och UV-ljus. Det är inte ovanligt att alla tre metoder används om problemet är utbrett. Många gånger används till exempel kemikalier för att tränga in i det drabbade området och behandla ytan, medan en ozongenerator används för att få bort mögellukten från bostaden.

Kemikalier tar bort mögelsporerna från väggar, isolering, möbler, golv och andra saker som de kan ha fäst sig vid och trängt in i. Ozon tar både bort odören och gör att mögelpartiklarna blir inaktiva. UV-ljus bryter också ner mögel och dödar sporerna på ett effektivt sätt. Nackdelen med ozon och UV-ljus är att det inte tar bort mögel som har trängt in i ett material, utan det tar bara bort mögel från ytan. Det är anledningen till att det brukar kombineras med kemikaliebehandling. Missar man en enda fläck med mögel så kan mögelsporerna börja sprida sig igen.

Detta kan du göra själv

Om mögelproblemet är litet och isolerat kan man själv torka bort möglet från ytan. Avfuktningsteknik har flera tips om hur man kan ta bort svartmögel på ett säkert och effektivt sätt. Tänk på att det är farligt att andas in mögelsporer, så var noggrann med att alltid ha rätt skyddsutrustning och verktyg. Ättika är ett effektivt mögeldödande medel som kan användas på många olika ytor och material. Om möglet finns på vinden eller källaren kan det ha trängt in i virket och då räcker det inte med ytlig rengöring. Se till att alltid ha det välventilerat hemma och installera ett ventilationssystem på vinden och i källaren för att motverka att möglet får fäste.

Från

avfuktningsteknik.se