Kontaktade RiVe för sent – gick miste om en miljon

Facket svek när kvinnan hamnade i trubbel med arbetsgivaren. När arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska byrå AB kopplades in var skadan tyvärr redan skedd.

4 augusti 2020 17:12

Det var efter att den 62-åriga kvinnliga läraren i norra Sverige hade jobbat över för att rätta prov en fredag som hon gick in i det gemensamma personalrummet. På ett av borden stod ett fruktfat där hon konstaterade att det låg två apelsiner och ett äpple. Läraren, som var på väg att åka hem för dagen för att fortsätta arbetet hemifrån, valde då att plocka med sig frukten eftersom hon var sist på jobbet och visste att ny frukt skulle levereras i vanlig ordning efter helgen. 

På parkeringen utanför skolan stötte hon då på den nytillsatte rektorn, som även han jobbat över. Rektorn uppmärksammade att läraren hade tagit med sig de två apelsiner och ett äpple som hade legat i fruktskålen i lärarrummet och han ställde sig frågande till vad hon skulle med dem.

– När läraren berättade att hon tagit den från fruktskålen i personalrummet säger rektorn att han konstaterar att hon tar med sig kommunens egendom hem. Hon reflekterar därefter inte så mycket kring händelsen och tänker att rektorn kanske har en dålig dag, säger förhandlingsstrateg Karl Gustavsson på RiVe Juridiska Byrå

Men redan på måndagen därpå inträffar den första i raden av händelser som ska visa sig få ödesdigra konsekvenser för den 62-åriga läraren. Först får hon reda på att en annan lärare blivit inplanerad på hennes första morgonlektion och därefter att hon ska inställa sig på möte hos rektorn. 

– Väl på mötet förklarar rektorn att hon inte behöver jobba mer under dagen och att hennes lektioner är lösta med andra lärare. Hon förstår inte varför, men blir hemskickad och får veta att hon kommer höra ifrån skolans ledning vid ett senare tillfälle. Det enda hon får höra är att man inte längre har förtroende för henne, berättar RiVe’s Karl Gustavsson.

Kort därefter, samma dag, fick kvinnan ett mail med ett förtydligande. I mailet gick att läsa att hon inte blivit avskedad men att hon underrättades om att skolan avsåg att avskeda henne. Därefter kontaktades hon av det berörda fackförbundet som meddelade att man kommer att ha en överläggning med arbetsgivaren och den anställde redan på fredagen. När kvinnan svarade med att fråga vad som låg bakom avseendet fick hon beskedet att hon först skulle få veta detta vid mötet. 

Väl på fredagens möte med rektorn, en lokal HR-strateg från Kommunen och fackombudsmannen från lärarens fackförbund, fick kvinnan reda på att anledningen till att hon kommer att avskedas är fruktincidenten. Hon får förklarat för sig att det hon gjort är brottsligt och att frukten är menad för de anställda att förtära på plats, i fikarummet, inte för henne att ta med sig hem. Läraren förklarade hur hon resonerade, eftersom det var sent på fredagseftermiddagen och ny frukt skulle levereras på måndagen, men fick inte gehör för detta. 

Inte heller det fackliga ombudet agerade. 

– Fackombudsmannen från lärarens fackförbund gick direkt på arbetsgivarens sida och sa att det inte var mycket hon kunde göra och att kvinnans handlingar var grund för avsked. Därför fick kvinnan beskedet, från facket, att det bästa man kunde göra var att ordna en uppgörelse så att kvinnan kunde gå därifrån med några månadslöner utbetalda, säger Karl Gustavsson vid RiVe Juridiska Byrå. 

Läraren gick därefter med på att skriva under en uppgörelse, biträtt av, och upprättat av fackförbundets representant, som innebar att hon fick lämna arbetsplatsen, efter 32 års anställning, på stående fot och utan någon uppsägningstid, med tre månadslöner i avgångsvederlag. Efter mötet lämnade hon arbetsplatsen och kontaktade sin dotter som råkade studera juridik vid Uppsala Universitet. 

– När dottern får höra om händelsen blir dottern väldigt upprörd och säger att hennes mamma måste prata med någon som är experter på arbetsrätt, det är en av dotterns professorer som rekommenderar dem att kontakta oss, därför kontaktar dottern oss och ber om hjälp, säger förhandlingsstrateg Karl Gustavsson vid RiVe.

Men eftersom kvinnan redan skrivit under avtalet var det för sent. 

– Vi tog oss självklart an ärendet och tittade på vad vi kunde göra. Men på grund av omständigheterna och det faktum att hon undertecknat avtalet var det inte mycket vi kunde göra. Vi kontaktade det aktuella fackförbundet och klaga på hur ärendet hanterats av dem. Efter en dialog, som var mycket bökig, erbjöd fackförbundet den f.d. läraren en ersättning om 10 000 kronor. Och det var tydligen den högsta utbetalningen man gjort under hela fackförbundets historia, sade de.

Men utbetalningen blev en klen tröst för kvinnan som förlorade jobbet, efter 32 års anställning och bara några år innan pensionen. Eftersom hennes ålder gör det svårare att hitta ett nytt jobb riskerar hon dessutom uppehåll i pensionen, som därför riskerar att göra hennes framtida pension väsentligt lägre. 

– Fackförbunden är kanske bra på arbetsmiljö, och den fackliga ombudsmannen, som själv är lärare, är kanske en duktig lärare, men förmodligen inte bra på juridik, vilket är det vanliga tyvärr i ärenden som detta. Många tror att facket har jurister men det är fackliga ombudsmän, d.v.s lekmän som står till buds när väl tvisten är ett faktum. Om vi som yrkesverksamma jurister hade bistått läraren från början hade vi med mycket stor sannolikhet lyckats ordna så att hon antingen fick jobba kvar tills att hon gick i pension eller fått åtminstone två årslöner. Något under 18 månadslöner hade i alla fall varit helt otänkbart, säger förhandlingsstrategen Karl Gustavsson vid RiVe Juridiska byrå, en specialistbyrå inom arbetsrätt. 

Läraren gick dessutom, i och med överenskommelsen hon signerade, miste om möjligheten att kräva skadestånd, då är det frågan om en förlust på upp till hela 32 månadslöner plus ytterligare allmänna skadestånd därutöver, i hennes fall hade det uppgått till lite över 1,2 miljoner kronor. Karl Gustavsson förklarar vidare att den här typen av ärenden tyvärr inte är ovanliga. 

– Generellt sätt är detta inte ovanligt. För oss är det vanligt förekommande att det blir absurda förhandlingar när facket är inblandat, de gör såklart mycket bra också men det råder stor okunskap om fackliga organisationer, bland annat kan man inte ens kräva skadestånd från facket efter att de hanterat ett ärende som detta eftersom man själv är medlem i den fackliga föreningen. Men, när jag funderar på det, så kanske det vore konstigt om de fått till det bättre, eftersom de trots allt är lekmän när det kommer till juridik och vad ska man med en jurist till om det går att lösa frågor som detta själv? Man behöver förstås inte att anlita oss, men en jurist bör en i vart fall anlita om man hamnar i trubbel, avslutar Karl Gustavsson vid RiVe. 

Från

Compexia Law Group