Hjälpte vän utanför arbetstid – fick sparken

Arbetsgivaren agerade utan förvarning och menade att lastbilschauffören agerat illojalt mot företaget.

10 februari 2021 13:43

En kvinnlig lastbilschaufför, anställd på ett åkeri i Sverige, fick plötsligt besked om att hon skulle bli uppsagd från sin arbetsplats eftersom hon enligt utsago skulle ha varit illojal mot sin arbetsgivare. Med anledning av förarnas loggsystem kunde arbetsgivaren se att kvinnan kört lastbil åt någon annan utanför sin egen arbetstid, vilket tolkades som om hon utfört arbete åt en konkurrerande verksamhet.

Lastbilschauffören som arbetat för åkeriet under två år, utan några incidenter, menade å andra sidan att hon bara hjälpt en vän med en körning och kontaktade därför arbetsrättsexperterna på Rive Juridiska Byrå när hon fick beskedet.

– Hon kan ej anses ha brustit i sina förpliktelser i anställningen genom att köra lastbil på sin fritid utan att erhålla någon ersättning för det. Därför kan inte någon misskötsel i arbetsrättslig mening föreligga, säger Mustafa Majid, arbetsrättsjurist på RiVe Juridiska Byrå.

Arbetsgivaren kunde inte på något vis bevisa att föraren fått betalt av en annan aktör utanför arbetstid och Rive menar således att uppsägningen gjorts på alldeles för lösa och felaktiga grunder.

– Det bör påpekas att arbetsgivaren inte har någon rätt att förhindra henne att framföra en viss typ av fordon på sin fritid. Agerandet kan inte anses utgöra illojalitet, som arbetsgivaren hävdat, eller för den delen någon annan typ av misskötsel.

Uppsägningen kom dessutom utan någon tidigare varning och eventuell möjlighet för den anställde att agerade annorlunda för att förlora jobbet – vilket inte går hand i hand med lagen om anställningsskydd (LAS).

– Hon har varken fått någon skriftlig varning eller på annat sätt otvetydigt medvetandegjorts om att arbetsgivaren anser att agerandet utgör misskötsel och kan föranleda uppsägning på grund av personliga skäl. Arbetsgivaren har heller inte lidit någon skada till följd av att hon har kört lastbil privat utan att erhålla ersättning.

På RiVe Juridiska Byrå är man inte helt obekant med den här typen av ärenden, där uppsägningar kommer hastigt på vad man kan anse vara svaga grunder.

– När en uppsägning kommer från en blixt från klar himmel, bör man alltid vara vaksam. För att en uppsägning ska vara korrekt måste alltid arbetsgivaren varsla personalen innan. I det här fallet, där man hävdar misskötsel, skulle man ha varnat innan man sa upp henne. Arbetsgivaren har den skyldigheten och än så länge har man ingenting som bevisar att hon fått betalt för att ha kört lastbil utanför arbetstid, säger juristen Mustafa Majid vid RiVe Juridiska Byrå.

Från

Compexia Law Group