Global HR-topp tog hjälp av RiVe i förhandling om utköp

Efter att arbetsrätts- och förhandlingsexperterna trätt in i direktörens ärende gick hon nöjd ur förhandlingarna.

24 juni 2020 14:12

En kvinna som arbetat som HR-direktör på ett multinationellt bolag i över sju år blev i nyligen inkallad till ett möte med företagsledningen. På mötet fick hon reda på att bolagets ledningsgrupp skulle omorganiseras och att hennes roll som HR-direktör plötsligt inte längre passade in i den nya organisationen. Kvinnan undrade vad hon kunde förbättra, för att behålla jobbet, men fick istället motfrågan om vad som krävdes för att få henne att lämna tjänsten på dagen. Arbetsgivaren anförde att HR-direktören inte var kvalificerad för HR-direktör tjänsten som skulle finnas i den nya organisationsplanen.

HR-direktören kontaktade då arbetsrättsexperterna på RiVe Juridiska byrå som tog sig an ärendet.

– Det är inte ovanligt att företag önskar att utföra företagsorganisatoriska förändringar som kan komma att påverka vissa anställda. Däremot utgör de fallen sällan rätt till uppsägning. Parterna behöver komma överens, vilket ofta leder till avancerade förhandlingar, berättar biträdande chefsjurist Elisabeth Elander, på RiVe Juridiska Byrå.

Rive har mycket lång erfarenhet av liknande ärenden och har tidigare hjälpt multinationella bolag sätta upp anställningsstrukturer för att göra både anställda och arbetsgivare nöjda.

– När vi tar oss an ett ärende tar vi även över själva förhandlingen. Vi genomför ett klientmöte, går igenom ärendet i detalj och bygger därefter en profil av både klienten, motparten och företaget, men vi skapar även en djup profilering av individerna som vi ska förhandla mot. Profileringen kan innefatta allt ifrån motpartsombudens fritidsintressen till individuella chefar eller direktörers attityder, personliga förhållanden och annat. Sedan sätter vi upp vår egen talan, med allt vad det innebär, och därefter gör vi även en analys av vilka rättsliga såväl som förhandlingstaktiska argument motparten kan tänkas att komma med, sedan bygger vi en talan för bemötande av varje sådant potentiellt argument, potentiell inställning, eller potentiell förutsättning, fortsätter RiVes biträdande chefsjurist, Elisabeth Elander.

I förhandlingarna åberopade arbetsgivaren att HR-direktören inte hade de kvalifikationer som krävdes för den nya tjänsten, vilket RiVe motsatte sig.

– I det här fallet handlade det om en HR-direktör inom en stor internationell koncern, med mer än 25 års yrkeserfarenhet som just Direktör på personalavdelning. För oss var det tydligt att det inte hade någonting att göra med kompetens, utan om personkemi, berättar Elisabeth Elander.

Förhandlingarna slutade med att Rives klient blev arbetsbefriad och avräkningsfritt tillgodosedd med 18 + 2 månadslöner. Hon fick ett nytt jobb direkt hos en ny arbetsgivare och var med detta mycket nöjd med processen såväl resultatet.

– När företag, oberoende av storlek, vill göra sig av med anställda är det här ett vanligt tillvägagångssätt, att hävda omorganisering. Det är enkelt att kringgå LAS för att kunde säga upp den man vill, förutsatt att man har kunskap om hur förstås. Det kan vara en bra lösning att ta hjälp av en jurist inom arbetsrätt som dessutom är specialist på förhandling, avslutar RiVes biträdande chefsjurist Elisabeth Elander.

Från

Compexia law group