Blockkedjor: En teknik för mer än bara kryptovalutor

Blockkedjor intresserar allt fler – och Sverige är med och leder vägen.

27 maj 2020 11:47

Från att ha varit ett ämne som endast intresserade tech-studenter och utvecklare, har blockkedjor gått och blivit något som fascinerar allt fler. Tekniken är fortfarande i sitt startskede och många förknippar den med finansmarknaden. Blockkedjorna fick framför allt uppmärksamhet när de första kryptovalutorna skapades, men de kan användas till mycket mer än så – och Sverige är med och leder vägen.  

En blockkedja är en decentraliserad databas där varje händelse sker i ett så kallat P2P-nätverk. Det innebär att en överföring skickas från sändarens dator till mottagarens utan att det sker några omvägar, eller att det finns några mellanhänder. Det här var något som efterfrågades efter finanskrisen och det gav upphov till de första kryptovalutorna. Transaktioner i t.ex. bitcoin sker utan några mellanhänder och går direkt från köparen till säljaren. 

En sådan transaktion tar än så länge väldigt lång tid och kräver stora mängder data, vilket är en av anledningarna till att kryptovalutor inte har slagit igenom som betalmedel i en större skala. De har däremot fått stor uppmärksamhet på finansmarknaden. Inom kryptovalutatrading spekuleras det på värdestigningar och på börsen går det att köpa och sälja valutaenheter som bitcoin, ethereum och litecoin. Handelsintresset har gjort att förståelsen för kryptovalutor har ökat och blockkedjetekniken har introducerats inom andra områden.

Säkrare informationsvägar
Det går desto snabbare att skicka information via en blockkedja än vad det gör för en valutatransaktion. Det har gjort att tekniken har börjat att användas inom andra branscher och i andra syften. Eftersom en överföring i en blockkedja inte kan påverkas när den väl är i kedjan kan ingen ändra eller påverka informationen. Detta gör överföringen enkel att spåra och väldigt säker. Det pågår diskussioner om hur blockkedjor skulle kunna användas vid t.ex. val. Det skulle göra det svårare att manipulera resultaten samt förhindra att röster försvann. Reseindustrin är en av flera branscher som utforskar hur de skulle kunna använda tekniken för att underlätta det administrativa arbetet och hanteringen av personuppgifter. Blockkedjor skulle kunna minska risken för att personuppgifter som skickas mellan resebolag och myndigheter hamnar på villovägar och därmed öka säkerheten. 

Blockkedjor har även använts för att genomföra fastighetsköp och marköverlåtelser. 2018 blev Lantmäteriet den första myndigheten att testa tekniken i ett fastighetsköp. Alla involverade parter, vilket var säljare, köpare och bank, signerade avtalen allt eftersom de skickades mellan parternas mobiler i en blockkedja. Proceduren är fortfarande under utveckling men det finns flera fördelar med den och det skulle spara både tid, papper och administrativa kostnader

Svensk marknad för blockkedjor 
Sverige är långt ifrån det största landet när det kommer till utvecklingen av kryptovalutor. Det finns däremot en övergripande positiv inställning till det och för blockkedjetekniken finns det ett stort intresse. På regeringsnivå uppmuntras utvecklingen av tekniska innovationer och det finns resurser att hämta på flera platser i landet. Det har startats upp företag som ska hjälpa andra företag att börja använda blockkedjor. Det var ett sådant företag, ChromaWay, som hjälpte Lantmäteriet att genomföra det första fastighetsköpet och det finns flera andra exempel. 

Blockkedjor förväntas bli en teknik som kommer att förenkla tidigare krävande processer och öka säkerheten. Ju bättre förståelsen för blockkedjor blir, desto större blir chansen att kryptovalutorna kommer att kunna konkurrera med de traditionella fiatvalutorna.  

Från

IG.com