Viktigt att vårda bilbatteriet vintertid

När det är kallt är det extra viktig att hålla bilbatteriet i gott skick. På Väg ger lite tips inför vintern.

25 november 2013 22:31

Kylan påverkar bilens batteri negativt. När det är riktigt kallt går motorn tungt rent mekaniskt, någon som man märker när bilens ska startas en riktig kall vinterdag.

Man verkligen hör hur segt det går innan motorn, förhoppningsvis, hoppar igång.

Har man då ett dåligt bilbatteri riskerar man att bli ståendes.

På Väg ger idag lite tips hur man ska undvika att det händer.

Ett enkelt tips är att hålla batteripolerna och kabelskorna rena från oxider. Ta bort kabelskorna ibland och smörj dem och batteripolerna med fett. Detta för att dålig kontakt orsakar spänningsfall vilket i sin tur leder till sämre starteffekt.

Om man inte har ett slutet bilbatteri bör man regelbundet kontrollera att det finns batterivatten i batteriet. det bör täcka minst 15 millimeter över plattorna inne i batteriet.

I samma sväng kan man kontrollera spänningen med ett testinstrument. Är spänningen under 12,4 V för ett 12-voltsbatteri måste batteriet laddas.

Laddar gör man genom att ta bort batteriet och ansluta en batteriladdare. Det finns två typer av laddning - snabbladdning och långtidsladdning. Är batteriet i dålig kondition eller om det stått oanvänt länge så bör man köra med långtidsladdning för bästa resultat.

Det är viktigt att ha bra laddning när det blir kallt. Ett urladdat batteri fryser redan vid -10°C, ett fulladdat först vid ca -70 °C .

Om det trots allt händer att man ståendes med ett stendött bilbatteri ute på parkeringen så finns det hjälp.

Allra enklast är att be någon assistera med startkablar. Att använda dessa är mycket enkelt och det är något som samtliga bilister bör kunna.

Börja med att öppna motorhuvarna på både den bil som har ett dött batteri och den som ska hjälpas igång.

Detta för att se var i motorrummet batteriet är placerat. Placera sedan bilarna på så sätt att startkablarna räcker till.

När man sedan ska ansluta kablarna finns det lite att tänka på. Stäng av bilen som som ge starthjälp och slå av tändningen. Anslut sedan batterikablarna enligt följande schema:

Börja med en röd kabel från den hjälpandes pluspol (röd) till den andra bilens pluspol. Därefter tar man den svarta startkabeln och anslut till hjälpandes minuspol (svart). På den andra bilen ansluter man den svarta kabeln till en bra jordpunkt, till exempel ett motorfäste.

Att inte ansluta även den till batteriet minimerar risken för antändning av eventuell knallgas eller bensin.

Starta sedan den hjälpande bilen och ge lite gas så att generatorn laddar ordenligt. Därefter kan man prova att starta bilen med dåligt batteri.

När den väl gått igång kopplar man bort kablarna i motsatt ordning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Thomas Möller