Orättvist och ologiskt

18 september 2013 11:07

I höstbudgeten påpekar regeringen att jobb och tillväxt är högprioriterade områden. Skatterna sänks och man försöker förenkla i regeldjungeln för företag så att de kan anställa fler.

Dessutom subventioneras företag som anställer unga. På många sätt en klok politk för tillväxt.

Tyvärr och märkligt nog väljer regeringen dock att behålla den orättvisa reklamskatten. En specialskatt som straffar dagspressen och som andra annonssäljare, exempelvis reklamfinansierad tv, radio och internet-publikationer inte betalar.

Till saken hör att bara för någon vecka sedan presenterades den parlamentariska Presstödsutredningen sitt förslag där man i partipolitisk enighet förslog ett avskaffande av reklamskatten. När tänker regeringen och finansminister Borg göra det som det uppenbarligen finns massivt stöd för i riksdagen? Regeringen har dessutom påpekat att reklamskatten borde avskaffas, men väljer att ändå behålla den.

Varför dagstidningar ska straffbeskattas är obegripligt. Dagspressen lär förvisso överleva även med en reklamskatt, men marginalerna blir ständigt mindre och det fundamentala demokratiska uppdrag som pressen har kommer att bli allt svårare att upprätthålla. En stark demokrati kräver en stark dagspress och ett första steg för att garantera detta vore att slopa straffbeskattningen av dagstidningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!