Rysslands stora övning borde vara skäl till oro

Det var från början oklart hur många soldater som deltar i den stora militära övningen. De första uppgifterna talade om 80 000 soldater, de senare om 160 000 dito. Värt att notera är att detta är en beredskapsövning, där förbanden inte är förvarnade.

15 juli 2013 16:59

 

Att Ryssland har valt att satsa mycket pengar och kraft på försvaret har länge varit tydligt. Att det ryska försvaret har behövts moderniseras är inte heller det något nytt, men det behöver å andra sidan alla stridsdugliga försvar successivt göra.

Men att det skulle moderniseras från en ”låg nivå” som en moderat riksdagsledamot uttryckte sig är en överdrift och ett sätt att slippa undan problem. Inte minst om man jämför med nivån på det svenska försvaret.

Fram till 2016 ska Ryssland minska sina sjukvårdsutgifter med hela 45 procent, skola och högre utbildning med 24 procent. Under samma år ökar försvarsutgifterna med 18 procent. Det är tydligt vad som prioriteras.

Under övningen lyckades Ryssland inte endast skrapa ihop 160 000 soldater, utan även 130 flygplan, 1 000 stridsvagnar och andra bepansrade fordon, 70 örlogsfartyg, samt ett antal helikoptrar. Siffror liknande dessa ska alltid tas med en nypa salt, men nu är de dock bekräftade av såväl rysk media som den ryske försvarsministern. Det är med andra ord en mycket stor övning som äger rum i landets östra militärdistrikt. Den tidigare så kallade ”ryska påsken”, där Sverige blev taget på sängen av de ryska flygplanen, ingick i det västra militärdistriktets övning tidigare i år.

Som en jämförelse kan nämnas att kriget mot Georgien omfattade cirka 20 000 soldater, vilket är en åttondel av vad president Vladimir Putin nu på kort tid lyckats mobilisera.

Men det är inte endast den nuvarande övningen som torde leta till ökad vaksamhet från omvärlden.

Den 5–10 juli tidigare i år hade Ryssland tillsammans med Kina en övning med sin stillahavsflotta.

Detta var, med risk för att verka upprepande, den största marinövningen Ryssland någonsin har haft tillsammans med Kina.

Vad som är skälen till de stora övningarna är av förklarliga skäl svårt att spekulera om, men att Japan kommer att bevaka övningarna i detalj råder det ingen tvekan om. Och de gör det klokt i. Inte minst med tanke på den spända tvist som råder mellan de bägge länderna om ögruppen Kurilerna.

Oavsett anledning till dessa övningar står en sak säkert: Genom att genomföra dessa visar Ryssland tydligt upp att de är och vill förbli en supermakt.

Att det som svensk försvarspolitiker verkar gå att sticka huvudet i sanden för det mesta är svenskarna vana vid. Om inte övningar likt dessa får de ansvariga politikerna att vakna till är det nog svårt att hoppas på något uppvaknande över huvud taget.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!