Fråga om öppenhet

9 april 2013 15:25

Efter mycket om och men stängdes Jasminskolan, som var en muslimsk friskola i Norrköping. Detta efter att Skolinspektionen hittat en mängd anmärkningar på skolans verksamhet. En av dessa anmärkningar gällde hur skolan använde sina tilldelade pengar.

Detta är inte första gången i historien som en friskola har varit tvungen att stänga. Men det finns aspekter av friskolans verksamhet som är anmärkningsvärda och måste kritiseras – trots att skolan nu är stängd.

Norrköpings Tidningar skrev i går på nyhetsplats att Skolinspektionen begärt in uppgifter om hur skolan har använt sina – eller snarare skattebetalarnas – pengar, men några sådana uppgifter har inte kommit in. Eftersom skolan numera är stängd har inte Skolinspektionen för avsikt att gräva mer i frågan. Då skolan drevs av en förening så kan styrelsen få ansvarsfrihet på årsmötet. Det är alltså svårt att peka ut någon skyldig.

Eftersom Skolinspektionen inte har fått in några uppgifter är den inte medveten ifall skolan har använt pengarna på ett olagligt vis, eller om det bara är rektorn som har fördelat dem på ett annorlunda sätt.

Att föreningen som drev skolan inte har lämnat in några uppgifter kan naturligtvis ge upphov till vissa spekulationer.

Friskolor i all ära, men de måste skötas på rätt sätt och en rejäl transparens vad gäller den ekonomiska redovisningen är på sin plats. Detta inte endast för att rädda friskolornas anseende – utan för att det handlar om offentliga skattemedel.

De som är med och betalar ska naturligtvis kunna få reda på hur deras pengar används.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!